Julkaisut

Hyvää jälkeä -hankkeen loppuraportti

Korkiamäki, Riikka ym. (2024) Hyvää jälkeä – Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä (VTR) -hankkeen loppuraportti

Hyvää jälkeä (VTR) -hankkeen politiikkasuositukset

 

Tieteelliset julkaisut

Kiili, Johanna & Jaakola, Anne-Mari & Anis, Merja & Lamponen, Tuuli & Stenvall, Elina (toim.) (2024). Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus.

Kiili, Johanna & Moilanen, Johanna & Hedman, Johanna (2024). Kartoittava analyysi lasten, nuorten ja perheiden sosiaalihuollon palveluista 2020-luvulla. Teoksessa Johanna Kiili ym. (toim.) Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 19-36.

Vierula, Tarja & Korkiamäki, Riikka & Saukkola, Saara & Pakarinen, Tuija & Pohjolainen, Auli & Vanhatalo, Nina & Eronen, Tuija (2024). Aikuistuvan nuoren lähtö julkisesta kodista – sijaishuollosta itsenäistymisen tapoja. Teoksessa Johanna Kiili ym. (toim.) Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 71-89.

Korkiamäki, Riikka & Hedman, Johanna & Vierula, Tarja & Eronen, Tuija (tulossa 2025) Kamppailua omasta ja toisten puolesta – tunnustussuhdekamppailut jälkihuollon sosiaalityössä. Teoksessa Aini Pehkonen ym. (toim.) Vaativa sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2024.

Hedman, Johanna & Korkiamäki, Riikka (tulossa) How social work professionals facilitate recognition with and for care leavers.

Pakarinen, Tuija & Pohjolainen, Auli (tulossa) Perhehoitajuuden kehykset nuoren jälkihuoltoon siirtymisen aikana.

Turtiainen, Pirjo & Vierula, Tarja & Korkiamäki, Riikka (tulossa) Nuoren asemoituminen ja sen saamat merkitykset lastensuojelun jälkihuollon siirtoneuvottelussa.

Saukkola, Saara & Korkiamäki, Riikka (tulossa) Pienen aineiston mahdollisuuksia ja haasteita – Esimerkkinä lastensuojelun jälkihuoltoon oikeutetun nuoren kirjoittama kirje.

Stenvall, Elina & Vanhatalo, Nina & Korkiamäki, Riikka (tulossa) Nuoret kyselytutkimuksen toimijoina: lastensuojelun jälkihuolto nuorten kysymänä, kokemana ja tulkitsemana.

Vierula, Tarja (tulossa) Pienet suhteet, aika ja myönteinen tunnistaminen jälkihuoltotyössä.

Vierula, Tarja (tulossa) Tunnustetuksi tuleminen lastensuojelun jälkihuollossa työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta.

Vierula, Tarja & Saukkola, Saara (tulossa) Lasten ja nuorten auttamisen instituutiot jälkihuoltopalveluja käyttävien nuorten tunnustajina.

 

Julkaisut ammatilliselle yleisölle

Pohjolainen, Auli & Pakarinen, Tuija & Turunen Pirjo (2023) Sijaiskoti voi olla tärkeä jälkihuollon voimavara. Perhehoito-lehti 3/2023, 25.

Korkiamäki, Riikka & Vierula, Tarja & Hekkala, Marja (tulossa) Jälkihuollon kehittämisen kohteet ammattilaisten kuvaamina.

 

Yleistajuiset julkaisut

Korkiamäki, Riikka & Saukkola, Saara (2023) Aikuistumisen tuen ei pitäisi perustua tiukkoihin ikärajoihin. Helsingin Sanomat / Vieraskynä. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009943599.html

Saukkola, Saara & Korkiamäki, Riikka (2022) Hyvää jälkeä! Ihanteellista itsenäistymisen tukea etsimässä. Säikeitä 1/2022, 8–9. https://issuu.com/ucpori/docs/s_ikeit_2022_web_aukeamat

Korkiamäki, Riikka & Vierula, Tarja & Saukkola, Saara (2023) Miksi tutkimme lastensuojelun jälkihuoltoa? https://blogs.tuni.fi/pori/yhteiskuntatieteet/miksi-tutkimme-lastensuojelun-jalkihuoltoa/

 

Hyvää jälkeä -hankkeen blogit

Hedman, Johanna (2023) Yhteiskunnan tehtävä on saada aikaan hyvää jälkeä. https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/yhteiskunnan-tehtava-on-saada-aikaan-hyvaa-jalkea/

Jurvainen, Riikka (2023) Muistatko työpäivästä ne kaksikymmentä onnistumista vai sen yhden mokan? https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/blogi-muistatko-tyopaivasta-ne-kaksikymmenta-onnistumista-vai-sen-yhden-mokan/

Kemiläinen, Marjo (2023) Nuorten naisten tukemisen haasteet sosiaali- ja terveyspalveluissa. https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/nuorten-naisten-tukemisen-haasteet-sosiaali-ja-terveyspalveluissa/

Nikander-Peiponen, Henriikka & Saukkola, Saara (2023) Jälkihuolto ehdollisesti rangaistujen nuorten kanssa – yleisiä ja erityisiä tarpeita. https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/blogi-jalkihuolto-ehdollisesti-rangaistujen-nuorten-kanssa-yleisia-ja-erityisia-tarpeita/

Pohjolainen, Auli & Pakarinen, Tuija & Turunen, Pirjo (2022) Kokemuksia opiskelijoiden moniammatillisesta työskentelystä tutkimus- ja kehittämishankkeessa. https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/kokemuksia-opiskelijoiden-moniammatillisesta-tyoskentelysta-tutkimus-ja-kehittamishankkeessa/

Saukkola, Saara (2022) Omaa värikarttaa rakentamassa – Ajatuksia tutkijan työn alkuvaiheilta. https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/blogi-omaa-varikarttaa-rakentamassa-ajatuksia-tutkijan-tyon-alkuvaiheilta/

Turunen, Pirjo & Pakarinen, Tuija & Pohjolainen, Auli (2023) Tutkimusyhteistyötä onnistuneesti yhteistyönä. https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/tutkimusyhteistyota-onnistuneesti-yhteistyona/

Vierula, Tarja & Korkiamäki, Riikka (2022) Miksi jälkihuollon tutkiminen on tärkeää? https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/blogi-miksi-jalkihuollon-tutkiminen-on-tarkeaa/

 

Opinnäytteet

Jurvainen, Riikka (2023) Jälkihuollon sosiaalityöntekijöiden onnistumisen kokemuksia työssä. YAMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. (Savonia AMK)

Kemiläinen, Marjo (2023) ”Se itsesuojeluvaisto puuttu täysin”: päihteiden käytön ja ammattiavun muistellut merkitykset naiseksi kasvamisessa. YAMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. (Savonia AMK)

Lehtonen, Tanja (2023) ”Kun elämä suuntautuisi johonkin muihin asioihin kuin päihteisiin”: Jälkihuoltoon oikeutettujen nuorten kyvykkyyksien tarkastelua sosiaalityön näkökulmasta. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Pro gradu -työ. Sosiaalityön maisteriohjelma, Pori.

Nikander-Peiponen, Henriikka (2023) Jälkihuollon saavutettavuus rikosseuraamusnuorten näkökulmasta. Nuorten sitoutuminen jälkihuoltoon ja ehdollisesti rangaistujen nuorten valvontaan. YAMK Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (SAMK)

Niskanen, Miisa & Tikka, Janina (2023) Hyvää jälkihuoltoa: jälkihuollon tuki ja onnistuminen työntekijöiden näkökulmasta. AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. (Savonia AMK)

Rankonen, Ronja, Suomalainen, Ida & Suominen, Nea (2023) Myönteinen tunnistaminen jälkihuollon työskentelyorientaationa – Muistilista myönteisestä tunnistamisesta jälkihuollon ammattilaisille – osana Hyvää jälkeä -hanketta. AMK Sosionomi. (Turku AMK)

Tainio, Tiina (2024) Nuorten sosiaaliset suhteet lastensuojelun sijaishuollosta jälkihuoltoon siirryttäessä. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Pro gradu -työ. Sosiaalityön maisteriohjelma, Pori.