Julkaisut

Hyvää jälkeä -hankkeen loppuraportti

Korkiamäki, Riikka ym. (2024) Hyvää jälkeä – Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä (VTR) -hankkeen loppuraportti

Hyvää jälkeä (VTR) -hankkeen politiikkasuositukset

 

Tulossa olevat tieteelliset julkaisut

Hedman, Johanna & Korkiamäki, Riikka (tulossa 2024) How social work professionals facilitate recognition with and for care leavers. European Journal of Social Work (submitted).

Korkiamäki, Riikka & Hedman, Johanna & Vierula, Tarja & Eronen, Tuija (tulossa 2025) Kamppailua omasta ja toisten puolesta – tunnustussuhdekamppailut jälkihuollon sosiaalityössä. Teoksessa Aini Pehkonen ym. (toim.) Vaativa sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2024.

Pakarinen, Tuija & Pohjolainen, Auli (tulossa 2024) Perhehoitajuuden kehykset nuoren jälkihuoltoon siirtymisen aikana.

Saukkola, Saara & Korkiamäki, Riikka (tulossa) Pienen aineiston mahdollisuuksia ja haasteita – Esimerkkinä lastensuojelun jälkihuoltoon oikeutetun nuoren kirjoittama kirje.

Stenvall, Elina & Vanhatalo, Nina & Korkiamäki, Riikka (tulossa) Nuoret kyselytutkimuksen toimijoina: lastensuojelun jälkihuolto nuorten kysymänä, kokemana ja tulkitsemana.

Turtiainen, Pirjo & Vierula, Tarja & Korkiamäki, Riikka (tulossa 2024) Nuoren asemoituminen ja sen saamat merkitykset lastensuojelun jälkihuollon siirtoneuvottelussa.

Vierula, Tarja (tulossa) Pienet suhteet, aika ja myönteinen tunnistaminen jälkihuoltotyössä.

Vierula, Tarja (tulossa) Tunnustetuksi tuleminen lastensuojelun jälkihuollossa työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta.

Vierula, Tarja & Korkiamäki, Riikka & Saukkola, Saara & Pakarinen, Tuija & Pohjolainen, Auli & Vanhatalo, Nina & Eronen, Tuija (tulossa 2024) Aikuistuvan nuoren lähtö julkisesta kodista – sijaishuollosta itsenäistymisen tapoja. Teoksessa Johanna Kiili ym. (toim.) Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö. Gaudeamus.

Vierula, Tarja & Saukkola, Saara (tulossa 2024) Lasten ja nuorten auttamisen instituutiot jälkihuoltopalveluja käyttävien nuorten tunnustajina.

 

Julkaisut ammatilliselle yleisölle

Pohjolainen, Auli & Pakarinen, Tuija & Turunen Pirjo (2023) Sijaiskoti voi olla tärkeä jälkihuollon voimavara. Perhehoito-lehti 3/2023, 25.

Korkiamäki, Riikka & Vierula, Tarja & Hekkala, Marja (tulossa) Jälkihuollon kehittämisen kohteet ammattilaisten kuvaamina.

 

Yleistajuiset julkaisut

Korkiamäki, Riikka & Saukkola, Saara (2023) Aikuistumisen tuen ei pitäisi perustua tiukkoihin ikärajoihin. Helsingin Sanomat / Vieraskynä. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009943599.html

Saukkola, Saara & Korkiamäki, Riikka (2022) Hyvää jälkeä! Ihanteellista itsenäistymisen tukea etsimässä. Säikeitä 1/2022, 8–9. https://issuu.com/ucpori/docs/s_ikeit_2022_web_aukeamat

Korkiamäki, Riikka & Vierula, Tarja & Saukkola, Saara (2023) Miksi tutkimme lastensuojelun jälkihuoltoa? https://blogs.tuni.fi/pori/yhteiskuntatieteet/miksi-tutkimme-lastensuojelun-jalkihuoltoa/

 

Hyvää jälkeä -hankkeen blogit

Hedman, Johanna (2023) Yhteiskunnan tehtävä on saada aikaan hyvää jälkeä. https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/yhteiskunnan-tehtava-on-saada-aikaan-hyvaa-jalkea/

Jurvainen, Riikka (2023) Muistatko työpäivästä ne kaksikymmentä onnistumista vai sen yhden mokan? https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/blogi-muistatko-tyopaivasta-ne-kaksikymmenta-onnistumista-vai-sen-yhden-mokan/

Kemiläinen, Marjo (2023) Nuorten naisten tukemisen haasteet sosiaali- ja terveyspalveluissa. https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/nuorten-naisten-tukemisen-haasteet-sosiaali-ja-terveyspalveluissa/

Nikander-Peiponen, Henriikka & Saukkola, Saara (2023) Jälkihuolto ehdollisesti rangaistujen nuorten kanssa – yleisiä ja erityisiä tarpeita. https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/blogi-jalkihuolto-ehdollisesti-rangaistujen-nuorten-kanssa-yleisia-ja-erityisia-tarpeita/

Pohjolainen, Auli & Pakarinen, Tuija & Turunen, Pirjo (2022) Kokemuksia opiskelijoiden moniammatillisesta työskentelystä tutkimus- ja kehittämishankkeessa. https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/kokemuksia-opiskelijoiden-moniammatillisesta-tyoskentelysta-tutkimus-ja-kehittamishankkeessa/

Saukkola, Saara (2022) Omaa värikarttaa rakentamassa – Ajatuksia tutkijan työn alkuvaiheilta. https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/blogi-omaa-varikarttaa-rakentamassa-ajatuksia-tutkijan-tyon-alkuvaiheilta/

Turunen, Pirjo & Pakarinen, Tuija & Pohjolainen, Auli (2023) Tutkimusyhteistyötä onnistuneesti yhteistyönä. https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/tutkimusyhteistyota-onnistuneesti-yhteistyona/

Vierula, Tarja & Korkiamäki, Riikka (2022) Miksi jälkihuollon tutkiminen on tärkeää? https://projects.tuni.fi/hyvaajalkea/blogi/blogi-2/blogi-miksi-jalkihuollon-tutkiminen-on-tarkeaa/

 

Opinnäytteet

Jurvainen, Riikka (2023) Jälkihuollon sosiaalityöntekijöiden onnistumisen kokemuksia työssä. YAMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. (Savonia AMK)

Kemiläinen, Marjo (2023) ”Se itsesuojeluvaisto puuttu täysin”: päihteiden käytön ja ammattiavun muistellut merkitykset naiseksi kasvamisessa. YAMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. (Savonia AMK)

Nikander-Peiponen, Henriikka (2023) Jälkihuollon saavutettavuus rikosseuraamusnuorten näkökulmasta. Nuorten sitoutuminen jälkihuoltoon ja ehdollisesti rangaistujen nuorten valvontaan. YAMK Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (SAMK)

Niskanen, Miisa & Tikka, Janina (2023) Hyvää jälkihuoltoa: jälkihuollon tuki ja onnistuminen työntekijöiden näkökulmasta. AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. (Savonia AMK)

Rankonen, Ronja, Suomalainen, Ida & Suominen, Nea (2023) Myönteinen tunnistaminen jälkihuollon työskentelyorientaationa – Muistilista myönteisestä tunnistamisesta jälkihuollon ammattilaisille – osana Hyvää jälkeä -hanketta. AMK Sosionomi. (Turku AMK)