Puheenvuorot

Riikka Korkiamäki:

Asiantuntijalausunto  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemistilaisuuteen 10.11. (HE 56/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain sekä varhaiskasvatuslain 6 ja 60 §:n muuttamisesta)

Asiantuntijalausunnon diat