Tutkimustiedote ja kutsu kirjoittamaan tai puhumaan kirjettä

Haluaisitko kirjoittaa tai puhua kirjeen kokemuksistasi?

Keräämme yli 21-vuotiaiden, aiemmin sijaisperheissä, perhekodeissa tai lastensuojelulaitoksissa asuneiden nuorten kirjeitä siitä, millaista elämä on ollut sen jälkeen, kun täytit 18 vuotta. Kirjeitä kerätään osana Hyvää jälkeä -hanketta, jossa tutkimme jälkihuoltoa. Näiden kirjeiden sekä muiden hankkeessa kerätyn tiedon pohjalta toivomme osaltamme voivamme tukea jälkihuollon kehittämistä.

Pääset kirjoittamaan kirjettä tämän kirjepohjan kautta. Kirjeen viimeinen mahdollinen palautuspäivä on 30.11.2022.

Olemme kiinnostuneita siitä, millaista elämäsi ja arkesi oli täytettyäsi 18 vuotta ja millaista se on nyt. Voit kirjoittaa tai puhua kirjeen riippumatta siitä, oletko ottanut vastaan jälkihuollon palveluja vai et. Tietosi ja ajatuksesi ovat tärkeitä ja toivon, että saisimme kuulla niistä kirjeen muodossa. Voit kirjoittaa tai puhua kirjeen kenelle tai mille taholle, yhteisölle tai organisaatiolle tahansa, ja kirjoittaa tai puhua juuri sen pituisen kirjeen kuin haluat. Oikeinkirjoituksella ei tässä kirjeessä ole väliä.

Kutsumme sinut mukaan kirjoittamaan tai puhumaan kirjettä seuraavien ohjeiden mukaan:

1.     Valitse, kenelle haluat kirjoittaa tai puhua kirjeen, eli kenelle haluat kertoa ajatuksiasi ja kokemuksiasi. Voit kirjoittaa tai puhua todelliselle tai kuvitellulle henkilölle tai esimerkiksi jollekin organisaatiolle tai yhteisölle.

2.     Kerro kirjeessä elämästäsi sen jälkeen, kun täytit 18 vuotta, eli sijaishuollon päättymisen jälkeen. Voit kertoa esimerkiksi seuraavia asioita:

   • Millainen elämäntilanteesi oli sijoituksen päätyttyä?
   • Millaiset asiat auttoivat tai olisivat auttaneet sinua parhaiten sijaishuollon päättymisen jälkeen?
   • Kuka sinua auttoi tai olisi voinut auttaa parhaiten sijaishuollon päättymisen jälkeen?
   • Oletko ollut tyytyväinen sijaishuollon jälkeiseen aikaan? Mikä olisi voinut olla vielä paremmin?
   • Mitä haluat kertoa elämästäsi nyt? Miten sinulle menee? Millaista arkesi ja elämäsi on?
   • Mitä ajattelet tähänastisesta elämästäsi?
   • Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia, odotuksia tai haaveita sinulla on?
   • Onko asioita, joista haluat erityisesti kiittää tai moittia? Onko jotain muuta, mitä haluat kertoa?

3.     Voit allekirjoittaa kirjeen nimellä tai nimimerkillä. Sinun ei tarvitse kertoa oikeaa nimeäsi eikä yhteystietojasi.

Voit lähettää kirjeen joko:

   • tämän kirjepohjan kautta,
   • puhua kirjeen videolle tai äänittää sen ja lähettää tutkija Saaralle numeroon 046 920 3869 tai
   • kirjoittaa käsin ja lähettää kirjeen postitse

Jos haluat kirjoittaa kirjeen käsin, voit laittaa viestiä tutkija Saara Saukkolalle (046 920 3869, saara.saukkola@tuni.fi), jolta saat kirjepaperin ja palautuskuoren. Myös puhutut kirjeet voi lähettää puhelimitse samaan numeroon.

Kirjeet ovat osa Hyvää jälkeä – Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä -tutkimushanketta. Hankkeessa tutkitaan jälkihuoltoa nuorten ja ammattilaisten kokemusten kautta. Tutkimusta toteuttaa Tampereen yliopisto, Savonia AMK ja SOS-Lapsikylä. Hankkeen tuloksista, myös kirjoitetuista kirjeistä, tulemme julkaisemaan artikkeleita, joista tiedotamme tarkemmin hankkeen kotisivuilla. Tästä pääset lukemaan lisää tutkimuksesta.

Kirjeen kirjoittaminen on täysin vapaaehtoista ja sinä itse päätät, kuinka paljon haluat itsestäsi ja taustastasi kirjeessä kertoa. Tutkijoina meillä on salassapitovelvollisuus, joten voit kertoa kirjeessä asioistasi luottamuksellisesti. Tietojasi ei anneta ulkopuolisille missään vaiheessa. Kun tuloksista myöhemmin raportoidaan, henkilöllisyytesi häivytetään, kirjoittamistasi asioista kerrotaan ja suoria lainauksia käytetään siten, ettei niistä pysty tunnistamaan sinua tai muita henkilöitä. Tutkimuksen päätyttyä hävitämme alkuperäiset kirjeet.

Kirjeen kirjoittamalla annat luvan siihen, että kirjeen sisältöä saa käyttää tutkimuksessa edellä kuvatuin tavoin.

Jos annat siihen erikseen luvan, kirjeistä tallennetaan Tampereen yliopistossa sijaitsevaan Tietoarkistoon muokattu versio, josta ei voi tunnistaa sinua eikä mainitsemiasi muita henkilöitä. Sen jälkeen muokattuja versioita kirjeistä voivat käyttää myös muut tutkijat. Asiaa kysytään kirjepohjassa tai erillisellä lomakkeella. Voit siinä antaa luvan tai kieltää kirjeesi tallentamisen.

Tutkimuksen tietosuojailmoituksen voi lukea täältä.

Mikäli sinulle nousi kysymyksiä tai haluat muuten vain keskustella kirjepyyntöön tai tutkimukseen liittyen, ota rohkeasti yhteyttä! Vastaan mielelläni kysymyksiisi!

Lämmin kiitos vaivannäöstäsi jo etukäteen!

Kirjeen kirjoittaminen tai jo tämä kutsu saattaa herättää monenlaisia ajatuksia, muistoja ja tunteita. Näistä on hyvä keskustella jonkun sinulle tärkeän henkilön kanssa, mutta joskus myös ulkopuolisen tahon kanssa. Ulkopuolista keskusteluapua tarjoaa esimerkiksi Sekasin-chat ja Nuorten Turvasatama Discord -serveri.

Yhteystiedot:

Saara Saukkola                                                                      Riikka Korkiamäki
Tutkija                                                                                     Tutkimushankkeen johtaja
Hyvää jälkeä -hanke                                                              Hyvää jälkeä -hanke
Tampereen yliopisto, Porin yksikkö                                     Tampereen yliopisto, Porin yksikkö
saara.saukkola@tuni.fi                                                      riikka.korkiamaki@tuni.fi
046 920 3869                                                                          050 433 6299