Kysely: Nuorten ajatuksia jälkihuollosta

TUTKIMUSTIEDOTE JA KUTSU

Kutsumme sinut vastaamaan kyselyyn koskien lastensuojelun jälkihuoltoa. Kyselyssä selvitetään sitä, millaisena sinä olet kokenut jälkihuollon. Onko jälkihuolto mielestäsi ollut toimivaa vai ei, ja miten jälkihuolto on näkynyt arjessasi? Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia.

Voit vastata kyselyyn tästä Nuorten ajatuksia jälkihuollosta. Kysely on vastattavissa 15.8.2022 asti.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Vastaukset tallentuvat nimettöminä, ja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalain edellyttämällä tavalla. Voit lukea tutkimushankkeen tietosuojailmoituksen täältä. Kukaan muu kuin tutkimusryhmän tutkijat ei näe vastauksiasi. Kun myöhemmin kerromme tutkimuksemme tuloksista, se tehdään niin, ettei sinua tai mainitsemiasi muita ihmisiä voida tunnistaa eikä kertomaasi tietoa jäljittää sinun antamaksesi.

Kyselyyn vastaamalla annat luvan siihen, että vastauksiasi tullaan käyttämään tutkimuksessa ja siihen suoraan pohjaavassa kehittämistyössä. Kyselyssä on lisäksi kysymys, jossa tiedustellaan, saako vastauksesi tallentaa anonymisoituna mahdollisia tulevia tutkimuksia varten. Anonymisointi tarkoittaa, ettei henkilöllisyyttäsi voida tunnistaa eikä vastauksia ole mahdollista jäljittää sinun antamaksesi.

Kysely on osa Tampereen yliopiston, Savonia AMK:n ja SOS-Lapsikylän toteuttamaa Hyvää jälkeä – Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä -tutkimushanketta. Hankkeessa tarkastellaan jälkihuollon tilaa nuorten ja jälkihuollon työntekijöiden kokemusten kautta sekä jälkihuollon palvelujärjestelmän näkökulmasta. Tavoitteenamme on kattavan tutkimustiedon kautta löytää välineitä kehittää jälkihuoltoa. Lisää tietoa löytyy hankkeen kotisivuilta.

Jos sinulla on kysyttävää tutkimukseen tai kyselyyn liittyen, voit olla minuun yhteydessä. Vastaan mielelläni kysymyksiin tai keskustelen kanssasi tutkimuksesta.

Kiitos paljon avustasi tutkimuksemme toteuttamisessa! Juuri sinun kokemuksesi on tutkimuksemme kannalta todella arvokas!

Yhteystiedot:

Elina Stenvall                                                                Riikka Korkiamäki
Vastaava tutkija                                                            Tutkimushankkeen johtaja
Hyvää jälkeä -hanke                                                     Hyvää jälkeä -hanke
SOS-Lapsikylä                                                               Tampereen yliopisto, Porin yksikkö
elina.stenvall@sos-lapsikyla.fi                                riikka.korkiamaki@tuni.fi
0505840279                                                                 0504336299