Kädet yhdessä.

Hyvää jälkeä

Hankkeessa tarkastellaan jälkihuoltoa siirtymänä ja aikuistumisen tukena nuorten, ammattilaisten ja palvelujärjestelmän näkökulmasta.

Jälkihuoltokokemuksen tarkastelua eri näkökulmista

Hyvää jälkeä -hanke on Tampereen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja SOS-Lapsikylän yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke. Lisäksi hankkeen kehittämisosiossa on mukana Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa tutkitaan sijaishuollosta itsenäistyvän nuoren jälkihuoltoa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja ymmärtää itsenäistymistä ja aikuistumista tukevaan jälkihuoltoon osallistuvien nuorten ja ammattilaisten jälkihuoltokokemukseen vaikuttavia mekanismeja sekä toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä nuorten, ammattilaisten ja palvelujärjestelmän näkökulmasta.