Tutkimustiedote ja kutsu pitämään päiväkirjaa: Sijaisvanhemmat

Kutsumme Sinut osallistumaan Hyvää jälkeä -tutkimukseen pitämällä pienimuotoista digitaalista päiväkirjaa! Jos toimit noin 16-vuotiaan tai sitä vanhemman nuoren sijaisvanhempana tai olet toiminut sijaisvanhempana nuorelle, joka tällä hetkellä on jälkihuollon piirissä (eli alle 25-vuotias nuori) kuulut tutkimuksen kohderyhmään.

Päiväkirjaa täytetään joka päivä yhden viikon ajan. Tämä toistetaan 2-3 kertaa muutaman viikon välein. Saat päiväkirjaviikoilla joka päivä valintasi mukaan WhatsApp- tai tekstiviestin, jossa on linkki päiväkirjalomakkeeseen. Lomakkeessa on joka päivä kysymys siitä, mitä teille juuri sinä päivänä kuuluu, sekä yksi päivittäin vaihtuva kysymys. Vaihtuvat kysymykset liittyvät aina jollakin tavalla nuoren tulevaan itsenäistymiseen/itsenäiseen elämään, esimerkiksi ajatuksiin ihmissuhteista, asumisesta, koulusta tai palveluista. Näiden lisäksi päivittäin on myös mahdollisuus kirjoittaa muista ajankohtaisista asioista. Päiväkirjan täyttämiseen menee valintasi mukaan päivittäin n. 5–20 minuuttia.

Jos tämän luettuasi haluat osallistua tutkimukseen pitämällä päiväkirjaa, anna puhelinnumerosi tutkimusavustaja Nina Vanhatalolle tällä lomakkeella. Tutkimukseen voi osallistua sijaisperheestä äiti tai isä, tai molemmat. Ilmoittautuminen on kuitenkin henkilökohtainen. Jos molemmat sijaisvanhemmat haluavat osallistua, niin molempien tulee antaa lomakkeella oma puhelinnumeronsa. Lomakkeella antamaanne tietoa ei pääse näkemään kukaan muu kuin tutkimusavustaja Nina Vanhatalo.

Päiväkirjatehtävän tarkoituksena on kuulla sijaisvanhempien ajatuksia nuoren siirtymisestä sijaishuollosta jälkihuollon piiriin. Olemme kiinnostuneita siitä, mitä ajatuksia nuoren itsenäistyminen herättää ja miten valmistaudutte siihen itse tai yhdessä nuoren kanssa. Olemme kiinnostuneita myös siitä, mitä ajatuksia jo jälkihuollossa olevan nuoren itsenäinen elämä sijaisvanhemman näkökulmasta herättää. Tietosi on meille arvokasta, koska Sinä tiedät, mitä asioita nuoren itsenäistymiseen/itsenäiseen elämään liittyy sijaisperheen näkökulmasta. Oikeita vastauksia ei ole, vaan haluamme kuulla nimenomaan sinun näkemyksiäsi.

Jos perheessänne asuu/on asunut useampi sijoitettu nuori, niin pyydämme, että vastauksissasi ajattelet kuitenkin vain yhtä perheessänne asuvaa tai asunutta nuorta koko päiväkirjaviikon ajan.

Päiväkirjan kirjoittaminen on vapaaehtoista. Sinulla on oikeus missä vaiheessa tahansa keskeyttää osallistuminen syytä ilmoittamatta tai olla vastaamatta kyseisen päivän kysymyksiin. Päiväkirjakysymyksiin vastaamalla annat luvan siihen, että vastauksiasi saadaan käyttää tutkimuksessa. Vastaukset tulevat tutkijoiden tietoon nimettöminä. Ainoastaan tutkimusavustaja Nina Vanhatalo, joka lähettää sinulle WhatsApp- tai tekstiviestin, tietää puhelinnumerosi, mutta hänkään ei pysty yhdistämään antamaasi numeroa vastauksiisi. Puhelinnumeroa käytetään ainoastaan päiväkirjalomakkeen linkin lähettämiseen, ja se hävitetään heti viimeisen päiväkirjajakson päätyttyä.

Tutkijoina olemme salassapitovelvollisia, joten voit vastata kysymyksiin luottamuksellisesti. Kun päiväkirjan tuloksista myöhemmin raportoidaan, henkilöllisyytesi häivytetään ja kertomasi asiat muokataan siten, ettei niitä voi tunnistaa sinun kertomiksesi. Tutkimuksemme tietosuojailmoituksen voi lukea täältä.

Hyvää jälkeä – Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä on Tampereen yliopiston, Savonia AMK:n ja SOS-Lapsikylän toteuttama tutkimushanke, jossa tarkastellaan lastensuojelun jälkihuoltoa sekä sijaishuollossa olevien nuorten valmistautumista itsenäistymiseen. Saamamme tiedon on tarkoitus auttaa jälkihuollon kehittämisessä. Enemmän tietoa tutkimuksestamme löytyy kotisivuiltamme.

Mikäli sinulla on kysyttävää päiväkirjatehtävään tai tutkimukseen liittyen, ole rohkeasti yhteydessä! Lämmin kiitos vastauksistasi jo etukäteen!

Yhteystiedot:

Tutkimusavustaja                                                                           Vastaava tutkija
Nina Vanhatalo                                                                               Tuija Pakarinen
Hyvää jälkeä -hanke                                                                       Lehtori, sosiaaliala
Tampereen yliopisto, Porin yksikkö                                              Savonia AMK
nina.vanhatalo@tuni.fi                                                               tuija.pakarinen@savonia.fi
050 5685724                                                                                   044 7856417

Tutkimuksen johtaja
Riikka Korkiamäki
Sosiaalityön professori
Tampereen yliopisto, Porin yksikkö
riikka.korkiamaki@tuni.fi
050 4336299