Uutta tutkimustietoa pandemia-ajan kuormituksesta Pohjoismaissa – Kestävä aivoterveys -hanke yhteistyössä norjalaisten tutkijoiden kanssa

Piirroskuva aivoista, jotka on väritetty Norjan lipulla.

Kestävä aivoterveys -hanke yhdisti voimansa Norwegian University of Science and Technologyn Healthy Workplaces -tutkimusryhmän sekä Hyvinvoiva hoiva -ESR-hankkeen kanssa tutkiakseen korona-ajan vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin eri aloilla Suomessa ja Norjassa. Suomen osalta tarkastelussa olivat opettajat sekä vanhustyössä työskentelevät hoitajat, Norjan osalta puolestaan erilaiset asiantuntija- ja tietotyöntekijät sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijät.

Yhteistyötutkimuksessa nousi esiin, että koronatilanteeseen liittyvät työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ongelmat olivat yhteydessä uupumusasteiseen väsymykseen suomalaisilla opettajilla sekä norjalaisilla asiantuntija- ja tietotyöntekijöillä ja sote-alan ammattilaisilla. Myös pelko tartunnasta kuormitti työntekijöitä: huoli koronatartunnan saamisesta työssä oli yhteydessä uupumusasteiseen väsymykseen suomalaisilla opettajilla ja norjalaisilla sote-alan työntekijöillä.

Teknologian käytön lisääntyminen pandemia-aikana näkyi myös mielenkiintoisella tavalla tuloksissa: sekä suomalaisilla opettajilla että norjalaisilla sote-ammattilaisilla myönteinen asenne teknologisiin ratkaisuihin oli yhteydessä työn imun kokemukseen. Tutkimuksen tulokset myös nostavat esiin organisationaalisen tuen, kuten selkeän viestinnän ja terveysturvallisuudesta huolehtimisen, merkityksen henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa korona-aikana: organisaation tarjoama tuki oli yhteydessä työn imuun niin suomalaisilla opettajilla kuin molempien maiden sote-ammattilaisilla. Lisäksi opettajien osalta organisaatiolta saatu tuki oli yhteydessä vähäisempään uupumusasteiseen väsymykseen.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Challenges-tiedelehdessä. Voit lukea artikkelin kokonaisuudessaan Challenges-lehden verkkosivuilla:

Lilja, J., Fladmark, S., Nuutinen, S., Bordi, L., Larjovuori, R.-L., Innstrand, S.T., Christensen, M. & Heikkilä-Tammi, K. (2022) COVID-19-Related Job Demands and Resources, Organizational Support, and Employee Well-Being: A Study of Two Nordic Countries

Teksti ja lisätiedot:
Laura Bordi
Tutkija
Tampereen yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunta | Kauppatieteet
laura.bordi@tuni.fi

Kuva: Shutterstock