Uusi julkaisu: Opettajien työuupumuksen yksilölliset syyt: kymmenjärjestelmä työuupumuksen primaariongelmien tunnistamisessa sekä psykologisen intervention kohdentamisessa työterveyshuollossa

Miesopettaja luokan edessä.

Tino Karolaakso, Martti Tuomisto, Anne-Maria Kummunmäki ja Taina Hintsa ovat tutkineet sitä, miten kymmenjärjestelmää voi hyödyntää opettajien työuupumuksen yksilöllisten syiden ja primaariongelmien tunnistamisessa sekä intervention kohdentamisessa. Kymmenjärjestelmä on malli, jolla voidaan luokitella ihmisten käyttäytymistä ja motivaatiota kymmeneen pääluokkaan. Tutkijat arvioivat kymmenjärjestelmän soveltuvan hyvin työterveyshuollon kontekstiin.

Kymmenjärjestelmällä on myös potentiaalia olla työterveyshuollon organisaation yhteinen kieli, joka auttaa moniammatillisessa yhteistyössä biopsykososiaalisen hoidon kohdentamisessa yksilöllisissä tilanteissa, tutkijat totesivat.

Tiivistelmä tutkimuksesta

Mielenterveysperusteiset sairauslomat ovat Suomessa lisääntyneet. Työelämän murros on johtanut työmäärän ja -tahdin kiihtymiseen sekä itseohjautuvuuden lisääntymiseen, mikä voi lisätä työssä uupumisen riskiä. Työterveyspalvelut ja terveyspsykologinen osaaminen ovat keskeisiä näiden ongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Työterveydessä toteutetussa translationaalisessa pilottitutkimuksessa tutkittiin työuupumuksen vuoksi työterveyden palveluihin hakeutuneiden opettajien tilanteissa ilmenneitä uupumusoireilun primaariongelmia, ongelmiin johtaneita käyttäytymisketjuja sekä primaariongelmiin kohdennettuja psykologisia interventioita. Näiden kartoittamisessa hyödynnettiin kymmenjärjestelmää, joka on psykologisten ja elämisen ongelmien luokittelujärjestelmä. Tutkimuksessa arvioitiin kymmenjärjestelmän soveltuvuutta työterveyden kontekstiin.

Linkki Trepon julkaisuun

Video

Työterveyspsykologi ja väitöskirjatutkija Tino Karolaakso tekee pilottitutkimusta kymmenjärjestelmästä, joka on Tampereen yliopiston kliinisen psykologian professori Martti Tuomiston kehittämä. Järjestelmää ei ole aiemmin sovellettu työterveyteen.

Kymmenjärjestelmä on malli, jolla voidaan luokitella ihmisten käyttäytymistä ja motivaatiota kymmeneen pääluokkaan. Käyttäytymistä ja sen syitä voidaan järjestää ketjuihin, joista voidaan hahmottaa esimerkiksi uupumistila, sitä edeltävät asiat ja työuupumukseen johtaneet syyt. Mallin avulla voidaan suunnitella kullekin henkilölle ihanteellinen interventio eli puuttuminen.

Olemme tehneet kymmenjärjestelmästä myös videon: Kestävä aivoterveys:Kymmenjärjestelmä työuupumuksen yksilöllisten syiden tunnistamisessa ja hoidossa – YouTube

Tino Karolaakson henkilöhaastattelu

Kymmenjärjestelmää taustoitetaan myös aiemmin julkaisemassamme uutisessa.

Työterveyspsykologi ja väitöskirjatutkija Tino Karolaakso: ”Yritän elää opetuksieni mukaisesti”