Uni ja palautuminen peruskoulun opettajilla

Hiekkakentällä riippumatto, jossa loikoilevan henkilön jalat näkyvissä.
Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Kestävä aivoterveys -hankkeessa toteutettiin tutkimus, jonka tavoitteena oli tuottaa tietoa Tampereen kaupungin peruskoulun opettajien uneen ja palautumiseen vaikuttavista tekijöistä ja nostaa esille mahdollisia työkaluja niiden parantamiseksi.

Tutkimustulosten mukaan opettajien palautumista ja unta näyttivät heikentävän eniten aikataulutetut ja paljon toimintaa sisältävät päivät, liian voimakas fyysinen rasitus sekä älylaitteiden runsas käyttö ilta-aikaan. Liian kova fyysinen harjoitus näyttäytyi unessa siten, että syvä palauttavan unen osuus alkoi myöhemmin. Pienilläkin palautumista edistävillä valinnoilla näytti olevan suuri merkitys stressin ja palautumisen tasapainoon ja sitä kautta parempaan uneen. Näin toteavat TAMKJournal-artikkelissaan Marianne Purola, Mirva Kolonen ja Minna Koskimäki.

Lue artikkeli ”Uni ja palautuminen peruskoulun opettajilla” TAMKJournalin sivuilta.