Tarkistuslista työpaikan affektiivisen ergonomian arviointiin

Kädet pitelevät pahvista hmisen pään kuvaa. Aivojen kohdalla hymynaama.

Kestävä aivoterveys -hankkeessa on kehitetty uutta ymmärrystä työpaikan affektiivisesta ergonomiasta osana aivoterveellistä työtä. Affektiivinen ergonomia liittyy työn vuorovaikutus- ja tunneympäristöön, työn eettiseen kuormitukseen ja eettiseen organisaatiokulttuuriin, joilla on merkitystä aivojen kuormittumiselle ja aivoterveydelle. Hankkeessa on kehitetty ja pilotoitu uusi työkalu näiden asioiden arvioimiseksi työpaikoilla: affektiivisen ergonomian tarkistuslista. Tarkistuslista mahdollistaa näiden tekijöiden tunnistamisen, arvioinnin sekä yhteisen keskustelun työpaikoilla. Lue lisää Oamk Journalin artikkelista, jonka ovat kirjoittaneet yliopettaja Kati Päätalo, psykologi Riikkaelina Susipolku ja yliopettaja Reetta Saarnio.

Affektiivinen ergonomia on Kestävä aivoterveys -hankkeen keskeinen teema, joka avaa uutta näkökulmaa työelämän haasteisiin. Tunnetusti ergonomia jaotellaan fyysiseen, kognitiiviseen ja organisatoriseen ergonomiaan. Tähän liittyen puhutaan myös työn psykososiaalisesta kuormituksesta, joka sisältää työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä.

Affektiivisen ergonomian käsite korostaa sitä, että työn vuorovaikutus- ja tunneympäristöllä sekä työn eettisellä kuormituksella on merkitystä aivojen kuormittumiselle ja aivoterveydelle. Aivot ovat herkkä järjestelmä sosiaalisille signaaleille, joten organisaation vuorovaikutus- ja tunneympäristö tuottavat aivoterveyden kannalta merkittäviä suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä. Affektiivisen ergonomian tarkistuslista mahdollistaa näiden tekijöiden tunnistamisen, arvioinnin sekä yhteisen keskustelun affektiivisen ergonomian kehittämiseksi organisaatioissa.

Linkki Oamk Journalin 115/2023 artikkeliin: Tarkistuslista työpaikan affektiivisen ergonomian arviointiin

Suomenkielinen täytettävä tarkistuslista (pdf ei ole saavutettava): Affektiivisen ergonomian tarkistuslista
Englanninkielinen täytettävä tarkistuslista (pdf ei ole saavutettava): Checklist for affective ergonomics

Teksti: Artikkelin kirjoittajat
Kuva: Shutterstock