Millaista on ICT-alan eettinen kuormitus? Oamk tarjoaa vinkkejä eettisen työkulttuurin ylläpitämiseen ICT-alalla

Nainen tietokoneen äärellä on peittänyt kasvonsa käsillään.

Työelämän kaikilla aloilla on eettisiä haasteita. Eettisen kuormituksen hallinta ja eettisen työkulttuurin kehittäminen edellyttävät aktiivista otetta ja sitoutumista organisaation kaikilla tasoilla. Näin voidaan tukea työntekijöiden ja johdon työhyvinvointia. Yliopettaja Reetta Saarnio, lehtori Satu Pinola ja yliopettaja Kati Päätalo Oamkista ovat tarkastelleet ICT-alan työntekijöiden eettistä kuormitusta ja työkulttuuria. He tarjoavat myös vinkkejä eettisen työkulttuurin ylläpitämiseen.

Eettiseen organisaatiokulttuuriin kannattaa panostaa, koska sen tiedetään vaikuttavan myönteisellä tavalla työntekijöiden työhyvinvointiin.

Eettistä työkulttuuria voi  ylläpitää monin tavoin: keskustelemalla ja kuuntelemalla aktiivisesti sekä puhumalla vaikeistakin asioista avoimesti. Eettistä työkulttuuria voi vahvistaa toimimalla läpinäkyvästi ja avoimesti, kunnioittamalla ja luottamalla toisten osaamiseen ja tekemiseen sekä hyväksymällä itsemme ja muut sellaisena kuin olemme. Asiaa edistävät myös auttaminen ja myötäeläminen arkityössä sekä huolehtiminen yhdessä siitä, että asiakaslupaukset voidaan pitää.

Vinkkejä eettiseen työkulttuuriin.
Vinkit ICT-alan eettisen työkulttuurin ylläpitämiseksi. Kuva: Artikkelin kirjoittajat, Oamk

Lue Saarnion, Pinolan ja Päätalon artikkeli ”ICT-alan eettinen työkulttuuri työhyvinvointia tukemassa”. Artikkeli on julkaistu Oamk Journalissa 35/2023.

 

 

Teksti: Artikkelin kirjoittajat, Hanna Ylli
Kuva: Anna Shvets, Pexels