Kestävä aivoterveys -hankkeen kartoitukset ovat hyvässä vauhdissa!

Kestävä aivoterveys -logo

Kestävä aivoterveys -hankkeen konkreettinen tekeminen on hyvässä vauhdissa! Aloitimme kartoitukset tänä syksynä. Tampereen kaupungin opettajat ja Vetrean terveydenhuoltoalan ammattilaiset vastasivat alkukyselyymme erittäin aktiivisesti. Meneillään ovat myös Firstbeat-hyvinvointianalyysit ja Reiss-motivaatioprofiilit hankkeeseen osallistujille. Osalle heistä teemme aivojen toiminnanohjausta kartoittavan reaktioaikatestin. Ensi vuonna on luvassa kehittämistilaisuuksia ja ryhmänohjauksia. Yhdessä kohti kestävää aivoterveyttä!

Hankkeessa mukana oleville osallistujille lähetimme marraskuun alussa alkukyselyn, jolla kartoitettiin työhyvinvoinnin tilaa ja aivoterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Tampereen kaupungin opettajat ja Vetrean terveydenhuoltoalan ammattilaiset vastasivat alkukyselyyn erittäin aktiivisesti.

Kyselyyn on vastannut tähän mennessä 89 % osallistujista, opettajista 97% ja vetrealaisista 80%. Tämä osoittaa, että aivoterveyttä halutaan ylläpitää ja edistää. Hankkeen puolesta olemme erittäin tyytyväisiä vastaajien aktiivisuudesta, ja kiitämme kaikkia osallistujia. IT-alan työntekijöille alkukyselyt ovat alkamassa vielä marraskuun aikana.

Luvassa lisää mittauksia

Lisäksi olemme aloittaneet hankkeeseen osallistuville Firstbeat-hyvinvointianalyysit ja Reiss-motivaatioprofiilit. Teemme nämä mittaukset suurimmalle osalle osallistujista vuoden 2020 aikana ja tarvittaessa jatkamme alkuvuonna 2021. Firstbeat-hyvinvointianalyysilla selvitetään unen laatua ja riittävyyttä sekä pyritään löytämään ratkaisuja paremman palautumisen saavuttamiseksi. Reiss-motivaatiotesti auttaa löytämään työssä motivoivia tekijöitä.

Firstbeat-hyvinvointianalyyseista on tullut osallistujilta hyvää palautetta. Oman hyvinvoinnin seuraaminen ja kehittäminen kiinnostaa osallistujia. Reiss-motivaatioprofiileista osallistujat ovat saaneet tärkeää tietoa omista motivaatiotekijöistä.

Osalle hankkeeseen osallistuvista teemme aivojen toiminnanohjausta kartoittavan reaktioaikatestin Taysin käyttäytymisneurologian tutkimusyksikössä tai sähköisesti. Nämä mittaukset alkavat loppuvuodesta. Eettisen kuormituksen kartoittamiseen liittyviä selvityksiä ja haastatteluja teemme vuonna 2021.

Kehittämistilaisuuksia ja ryhmänohjauksia

Kestävä aivoterveys -hankkeen kyselyistä ja mittauksista saatujen tulosten perusteella suunnittelemme kehittämistoimenpiteitä.

Kaikki hankkeeseen osallistuvat kutsutaan mukaan kehittämistilaisuuksiin ja ryhmänohjauksiin 2021-2023. Niissä edistämme yhdessä työhyvinvointia ja aivoterveyttä ja annamme keinoja ja työkaluja itsensä johtamiseen ja kehittymiseen omassa työssä. 

Yhdessä kohti kestävää aivoterveyttä!

Teksti: Mirva Kolonen ja Kirsi Toljamo