Aivoystävällinen johtaminen – miten saat sen osaksi arkea?

Hymyilevä Mirva Kolonen, taustalla Tampereen ammattikorkeakoulun englanninkielinen logo.

Olisiko aivohyvinvointi tulevaisuuden organisaatioiden strateginen valinta ja osa kestävää johtamista?

Johtamisen tärkein tehtävä on mahdollistaa sopivat työolosuhteet työntekijöille, mikä tarkoittaa aivoystävällisen johtamisen keinoin muun muassa myönteisen tunne- ja vuorovaikutusympäristön sekä eettisen ympäristön turvaamista henkilöstölle. Aivojen johtamiseen auttaa se, että tuntee työympäristön aivoergonomiaan vaikuttavat tekijät ja ymmärtää niiden merkityksen työntekijöiden suorituskyvylle.

Aivoystävällistä johtamista pohtii projektipäällikkö Mirva Kolonen Ilmarisen blogitekstissä: Aivoystävällinen johtaminen – miten saat sen osaksi arkea? Blogiteksti on julkaistu 3.11.2023.