Aivojen kognitiiviset toiminnot kuormittuvat hoitotyössä

Mies tietokoneen näytön ääressä toimistoympäristössä.

Kognitiivisesta kuormituksesta on tullut jokapäiväistä hoitoalalla, ja hoitotyö voidaankin luokitella vaativaksi aivotyöksi. TAMKjournalissa julkaistussa artikkelissa kuvataan hoitotyön kognitiivisia kuormitustekijöitä. Niitä selvitettiin opinnäytetyönä tehdyssä integroidussa kirjallisuuskatsauksessa osana Kestävä aivoterveys -hanketta (Koivisto & Uusitalo 2021). Kognitiivisia kuormitustekijöitä tunnistamalla hoitotyön käytäntöjä ja toimintatapoja voidaan kehittää aivoterveyttä edistäviksi.

Suomessa olisi tärkeää tehdä hoitotyön kognitiivisesta kuormituksesta lisää tutkimuksia. Aiheesta kertovat lisää Anna-Maria Koivisto, Mari Uusitalo, Mirva Kolonen ja Kirsi Toljamo.

Linkki TAMKjournalissa 23.2.2022 julkaistuun artikkeliin: Aivojen kognitiiviset toiminnot kuormittuvat hoitotyössä

Kuva: Jaakko Saarilampi