Paistaa se aurinko poikkeusaikanakin - TYKYTUO-hanke käynnistyy!

Kuvituskuva: aamurusko

Kaiken tämän valtavan ja käsin kosketeltavan myllerryksen keskellä alkoi kaksi ja puoli vuotinen hanke, jonka kolossaalinen nimi Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – Toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön lyhentyy sujuvasti TYKYTUO.

 

Kevät 2020 on ollut ennenkokematon ihmiskunnan historiassa. Ensimmäistä kertaa ovat maat maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta joutuneet sulkemaan, rajoittamaan tai radikaalisti muuttamaan yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta olennaisten palveluiden toimintaa.

Kaiken tämän valtavan ja käsin kosketeltavan myllerryksen keskellä alkoi kaksi ja puoli vuotinen hanke, jonka kolossaalinen nimi Työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – Toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön lyhentyy sujuvasti TYKYTUO. Minkä lausuminen nopeasti peräkkäin, on lähes yhtä vaikeaa kuin sen kuuluisan mustan kissan paksut pokset, eikun posket, pokset, posket…

 

Mistä on kysymys?

Mennäänpä itse asiaan. TYKYTUO on Tampereen yliopiston koordinoima hanke, jossa Työterveyslaitos ja Pihlajalinna ovat osatoteuttajina. Hanke keskittyy työkyvyn tuen varhaiseen tunnistamiseen ja potilaiden ohjaamiseen soveltuvaan työkyvyn tuen palveluun potilaan työmarkkinatilanteesta riippumatta. Eli myös ne, jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä saavat työkyvyn tuen palveluja? Kyllä, hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana pilotoidaan kahdella hankepaikkakunnalla lähipalveluna tuotettua työkyvyn tuen palvelua, joka on ensisijaisesti tarkoitettu työttömille henkilöille tai työterveyshuollon ulkopuolella oleville työikäisille.

Kaiken kaikkiaan hankkeen keskiössä ovat tutkimukseen perustuvat interventiot, joita tehdään perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköissä. Interventiot toteutetaan koulutuksina sekä järjestelmä- ja käytäntömuutoksina siten, että vaikutukset ammattilaisen toimenkuvaan ovat vähäisiä, mutta potilaan saama hyöty merkittävä. Henkilökunnalle suunnattujen koulutusinterventioiden tavoitteena on lisätä terveydenhuoltohenkilökunnan tietämystä työhön liittyvän tai työn pahentaman sairauden tai vamman varhaisesta tunnistamisesta ja mahdollisuuksista ohjata potilaat soveltuvaan työkyvyn tuen palveluun.

Käytännön tasolla tehtävien interventioiden tueksi TYKYTYO-hankkeessa koostetaan niin sanottu geneerinen malli, jonka tarkoituksena on toimintaohjeiden ja hyvien käytäntöjen kokoaminen. Konkreettisina ja kouriintuntuviakin niteitä taitetaan ja levitetään työterveyshuoltoihin kautta maan. Monen eriaikaisen ja eri toimijoiden toteuttaman prosessin taustalla toimii asiantuntijapaneeli, jota hyödynnetään niin geneerisen mallin, painetun sisällön kuin koulutustenkin suunnittelun ja jalkauttamisen tukena. Asiantuntijapaneelin harteille lankeaa tulevaisuuden työkykyä uhkaavien tekijöiden visioiminen.

 

Keitä me olemme?

Hanke on varsin monitahoinen ja käsittää useita potilas-, asiantuntija- ja ammattiryhmiä. Laadukkaan lopputuloksen saavuttamisesta on vastuussa yhtä monen kirjava toteuttajajoukko työterveyden asiantuntijoita. Toteuttajien taustoista löytyy niin työkyvyn tunnistamisen ammattilaisia, työkyvyn tukiverkoston asiantuntijoita kuin järjestelmäuudistusten moniottelijoita. Taustasta riippumatta, kaikkia toimijoita yhdistää halu kehittää suomalaista työterveyshuoltojärjestelmää ja ennakoivasti ehkäistä tai puuttua negatiiviseen kehitykseen, mikä vaarantaa niin työpaikkojen, mutta ennen kaikkea työntekijöiden hyvinvoinnin. Yksityiskohtaisemmin pääset tutustumaan toteuttajien kokoonpanoihin tästä.

 

Pysytään kuulolla!

TYKYTUO-hanke jatkuu seuraavaksi ensimmäiseen vaiheen interventioiden käytännön toteutuksen suunnittelulla ja ensimmäisten koulutusaikojen varaamisella. Pääset tutkailemaan yksityiskohtaisemmin ensimmäistä vaihetta tästä. Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmin ensimmäisen osion menetelmistä, on tämä sinulle sopiva linkki. Tai mikäli et ole kuullutkaan lähipalveluna toteutettavan työkyvyn tuen palvelusta kannattaa siihen tutustua täällä.

Hyvää vointia ja aurinkoisia kesälaitumia toivottaa Tampereen yliopiston TYKYUO-sakki ja lähettää terveisiä Työterveyslaitoksen ja Pihlajalinnan puolesta! Uusia tuulia puhaltaa taas elokuussa!

 

Lauri Vähätalo

Projektitutkija, Tampereen yliopisto

lauri.vahatalo@tuni.fi