Riskienarvioinnin vetäjän tarkistuslista

Riskienarvioinnin vetäjälle suunnattu tarkistuslista auttaa toteuttamaan työturvallisuuden riskienarvioinnin niin, että riskienarviointiprosessi täyttää onnistuneen riskienarvioinnin vaatimukset. Tarkistuslistaa voi käyttää riskienarvioinnin suunnittelun apuna ennen riskienarvioinnin aloitusta ja muistin tukena riskienarvioinnin aikana.

Lataa vetäjän tarkistuslista tästä