Riskienarvioinnin huoneentaulut

Huoneentauluihin on tiivistetty riskienarviointiprosessin vaiheisiin kuuluvia tehtäviä. Huoneentauluja on koottu riskienarvioinnin vetäjälle ja riskienarviointiin osallistujille sekä esihenkilölle.

Lataa huoneentaulut tästä