Kehitystarpeita ja –ehdotuksia työturvallisuuden riskienarvioinnissa

Tähän osioon on koottu hankkeessa esiin tulleita yleisiä työturvallisuuden riskienarvioinnin kehityskohteita sekä niitä koskevia kehitysehdotuksia. Teemoja käsitellään yleisellä tasolla, joten kohtia tulee soveltaa omalle organisaatiolle sopivaksi.

Lataa Kehitystarpeita ja ehdotuksia työturvallisuuden riskienarvioinnissa tästä