Julkaisut

2022

Raportin viitetiedot:
Rantala, M., Lindholm, M., Nenonen, N., Tappura, S., Kivistö-Rahnasto, J. (2022). Kuinka tukea riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista. Tampereen yliopisto.

 

Artikkelien viitetiedot:
Lindholm, M., Rantala, M., Tappura, S. (2022). Development needs for risk assessment – A case study of five Finnish companies. In: Pedro Arezes and Anne Garcia (eds) Safety Management and Human Factors. AHFE (2022) International Conference. AHFE Open Access, vol 64. AHFE International, USA. http://doi.org/10.54941/ahfe1002643

Rantala, M., Lindholm, M., Tappura, S., Kivistö-Rahnasto, J. (2022). Criteria for Successful Occupational Health and Safety Risk Assessment: A Systematic Review. In: Pedro Arezes and Anne Garcia (eds) Safety Management and Human Factors. AHFE (2022) International Conference. AHFE Open Access, vol 64. AHFE International, USA. http://doi.org/10.54941/ahfe1002644

  • Asiantuntijoille tehdyn kyselyn perusteella selvitettiin yrityksessä eri rooleissa toimivien työntekijöiden riskienarviointiosaamisen tarpeita. Haastattelemalla viiden yrityksen henkilöstöä tutkittiin kuinka riskienarviointiosaamista tuetaan tällä hetkellä ja miten sitä voitaisiin kehittää. Aiheesta kirjoitettu artikkeli on julkaistu lehden International Journal of Environmental Research and Public Health erikoisnumerossa Occupational Accidents and Risk Prevention. Artikkelin voit ladata täältä: Supporting Occupational Health and Safety Risk Assessment Skills: A Case Study of Five Companies

Artikkelin viitetiedot:
Rantala, M., Lindholm, M., Tappura, S. 2022. Supporting Occupational Health and Safety Risk Assessment Skills: A Case Study of Five Companies. Int. J. Environ. Res. Public Health, 19, 1720. https://doi.org/10.3390/ijerph19031720

 

2021

Diplomityössä esitelty Excel-työkalu (testiversio Erkkilä 2021) ladattavissa täältä: Riskien arviointi

Artikkelien viitetiedot:
Rantala, M., Lindholm, M., Tappura, S., Nenonen, N. 2021. Risk Assessment Knowledge Relating to Occupational Health and Safety Risks: A Case Study of Five Finnish Companies. In: Arezes P.M., Boring R.L. (eds) Advances in Safety Management and Human Performance. Springer, Cham, pp. 163-168.

Rantala, M., Lindholm, M., Tappura, S. 2021. Assessing the Success of Risk Assessment and Factors Affecting Its Success. In: W. Karwowski, T. Ahram, M. Milicevic, D. Etinger and K. Zubrinic (Eds.) Proceedings of the 4th International Conference on Human Systems Engineering and Design (IHSED2021): Future Trends and Applications, September 23-25, 2021, Virtual Conference. AHFE International. Vol 21.

 

_________________________________________________

RiskiOnni-hankkeen tietosuojailmoitus (11.1.2021)