Aiemmat hankkeet

RiskiOnni jatkaa aiemman hankkeen, Kuinka löytää ja hallita oikeat riskit? (OIRE), pohjalta riskienarvioinnin kehittämistä. OIRE-hankkeen tavoitteena oli tunnistaa tekijät, jotka estävät ja edistävät riskien arvioinnin onnistumista ja tehokasta hyödyntämistä työturvallisuustyössä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena ja tarkoituksena oli laatia keinoja, joiden avulla suomalaiset työpaikat voivat parantaa riskien arvioinnin ja hallinnan onnistumista. Erityisesti tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita selvittämään ja kehittämään riskien arvioinnin ja hallinnan onnistumista osuvuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta: kuinka riskien arvioinnilla onnistutaan löytämään todelliset riskit ja kohdentamaan toimenpiteitä oikeisiin kohteisiin. OIRE-hankkeen loppuraportin voit ladata täältä: OIRE, loppuraportti.

Vuonna 2011 päättyneessä hankkeessa tehtiin pienyrityksille suunnattu johtamismalli ’Pienyrityksen työturvallisuuskehä’ sekä ohjekirjanen ’Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta’. Pienyrityksen työturvallisuuskehä koostuu kolmesta osiosta, jotka ovat: tapaturmien torjunta, varautumissuunnitelma ja henkilöstön perehdyttäminen. Hankkeen loppuraportin voit ladata täältä: hankkeen loppuraportti. Ohjekirjasen voit ladata täältä: ohjekirjanen.