Excel-työkalu

Excel-työkalu ohjaa työpaikkoja suorittamaan riskienarvioinnin vaihe vaiheelta prosessikaavioiden mukaisesti, korostaen prosessin jatkuvuutta. Prosessikaavioiden läpikäyminen auttaa ymmärtämään taulukkotyökalun käyttöä, sillä ne kuvaavat työkalun taustalla olevaa ajatusta riskin arvioinnin ja hallitsemisen vaiheista. Excel-työkalua käyttäen riskin merkitys ja tarvittavat toimenpiteet arvioidaan ilman perinteistä riskimatriisia.

Excel-taulukkotyökalun pohjana toimivat Riskien arviointi ja hallinta työpaikalla -työkirjan tarkistuslistat. Taulukkotyökalu on kehitelty etenkin pienten ja keskisuurten organisaatioiden vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin ja hallintaan. Excel-työkalu esitellään päivitetyn Riskien arviointi ja hallinta työpaikalla -työkirjan yhteydessä (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema ja Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä, linkki verkkosivustolle).

Taulukko ohjaa käyttäjää lomaketta täyttäessä sen mukaan, miten riskejä työpaikalla esiintyy ja minkä suuruisia ne ovat. Jos riski tulee arvioida, työkalu ohjaa riskin merkittävyydestä päättämiseen. Riskeille, joille arviointia ei tarvitse tehdä, työkalu ohjaa suoraan joko toimenpiteiden suunnitteluun ja valintaan tai vaihtoehtoisesti olosuhteiden seurantaan. Lopuksi työkalu antaa jäännösriskin arvion ja riskinarvioinnin tilan, joka kertoo esimerkiksi koko arvioinnin päivitystarpeesta tai lisätoimenpiteiden suunnittelun tarpeellisuudesta.

 

Lataa Excel-työkalu tästä

Mikäli haluat harjoittelun jälkeen ladata excel-työkalun ilman joka solun ohjeviestiä, voit ladata työkalun tästä.

 

Excel-työkalun ominaisuuksia kuvataan lyhyesti alla olevalla videolla.
Vaihtoehtoisesti voit avata videon tästä: Excel-työkalu.