Tapahtumat

ProDigial Summit 16.5.2024

Esitysmateriaalit

ProDigial Summit 3.4.2024

Esitysmateriaalit

Ensimmäisen vaiheen päätösseminaari 30.11.2023

Esitysmateriaalit, Pauli Kolisoja, Kalle Vaismaa, Kaisu Laitinen, Tampereen yliopisto

Välituloswebinaarit 2023

Ke 8.11. klo 9-11 Millaisella kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmällä saadaan parhaat hyödyt? Miten tiedolla johtamista kannattaa kehittää katu- ja ratahankkeissa?
case Helsinki, Oulu ja Väylävirasto

ProDigial, esittely, Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto

Päätöksenteon kehittäminen talvihoidossa, case Helsinki, Johanna Liljeroos-Cork, Tampereen yliopisto, Jyrki Paavilainen, WSP & Hannu Seppälä, Helsingin kaupunki

Tuottavuuteen vaikuttavat tekijät infra-alalla, Aki Jääskeläinen, Tampereen yliopisto

Kunnossadon toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen, case Oulu, Suvi Junes, Solita & Risto Mattila, Oulun kaupunki

Ratageometrian kunnossapidon kehittäminen, case Väylävirasto, Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto

Ke 11.10. klo 9-11 Millä keinoin tehdään kiertoliittymä kahdessa viikossa sekä kehitetään laadunhallintaa ja toimijoiden yhteistoiminnallisuutta aluerakennushankkeessa?
case Lahti, Tampere ja Turku

ProDigial, esittely, Maiju Örmä, Tampereen yliopisto

Syitä miksi infrarakennusurakat päätyvät markkinaoikeuteen, Juha-Matti Junnonen, Tampereen yliopisto

Yhteistoiminannallisuuden toimintamalli aluerakennushankkeessa, case Turku, Kimmo Suonpää, Turun kaupunki & Rami Tuokko, Vison Oy

Infrarakennushankkeen laadunosoituksen toimintamalli, case Lahti, Jani Tuhkanen, Lahden kaupunki & Juha-Matti Junnonen, Tampereen yliopisto

Sujuvan katuhankkeen toimintamalli, case Tampere, Milko Tietäväinen, Tampereen kaupunki, Maiju Örmä, Tampereen yliopisto

Ke 20.9. klo 9-11 Miten tieto saadaan virtaamaan läpi infran elinkaaren?
case Jyväskylä, Kuopio ja Väylävirasto

ProDigial, esittely, Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto

Ympäristökädenjälki suunnittelijan ja konsultin ympäristövastuullisuuden mittarina, case A-Insinöörit, Liisa Jäätvuori, A-Insinöörit

Tiedon- ja laadunhallinnan vaatimuksilla kustannustehokkuutta infrahankkeisiin, case Jyväskylä, Viivi Siuko, Tampereen yliopisto, Tietojohtamisen tutkimusyksikkö, Olli Planting, Infrakit ja Teemu Liimatainen, Jyväskylän kaupunki

Infrahankkeen elinkaaren aikaisen tiedonvirtauksen kehittäminen, case Kuopio ja Väylävirasto, Juha Liukas, Sitowise/Tampereen yliopisto, Tarmo Savolainen, Väylävirasto ja Ismo Heikkinen, Kuopion kaupunki

Ke 24.5. klo 9-11 Miten aluekehitys- ja suunnitteluprosessia voidaan tehostaa ICE-roomin sekä tilannekuvan hyödyntämisellä?
case Espoo, Lappeenranta ja Vantaa

ProDigial, esittely, Kalle Vaismaa, Tampereen yliopisto

Yhteistoiminnallinen suunnittelu ICE-roomia hyödyntäen, case Vantaa, Iivo Levaniemi, Afry

Kuinka tehostaa infrahankkeen suunnittelua, case Lappeenranta, Petro Tamminen, Solita

Keran aluekehityksen tilannekuvan toimintamalli, case Espoo, Kaisu Laitinen, Ramboll

Webinaari: Tiedon nykytila infra-alalla 18.6.2021

Hiedanrannan innovaatiotoiminnan merkitys Tampereen infra-alan innovaatioympäristön kehityksessä, Matias Ansaharju, Tampereen kaupunki

Tiedolla johtamisen nykytila infra-alalla, Jussi Myllärniemi & Viivi Siuko, Tampereen yliopisto

Tietomallipohjainen toiminta Suomessa ja Euroopassa, Mirva Kallio, Point Group Oy