Digitalisaatio infra-alan tuottavuuden edistäjänä

Prodigial edistää infra-alan digi- ja tuottavuusloikkaa

Tuottavuutta infra-alalle digitalisaatiota hyödyntämällä

ProDigial-tutkimusohjelmassa kehitetään tuottavuutta parantavia keinoja ja toimintamalleja edistämällä digitalisaation hyödyntämistä infran koko elinkaarella. Tutkimuksessa keskeisenä osana ovat konkreettiset infrahankkeet, joissa uusia keinoja ja toimintamalleja testataan. Tutkimusohjelma jakaantuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa (2020‒2023) syvennyttiin ongelmiin 12 pilottihankkeen avulla ja laadittiin ongelmien ratkaisumalleja. Toisessa vaiheessa (2024‒2028) näitä ratkaisumalleja – kuten toimintamalleja ja ohjeita – testataan konkreettisissa infrahankkeissa ja pyritään saamaan muutosta alan toimintakulttuuriin. Tutkimus ja kehitys kohdistuvat erityisesti elinkaaren läpäisevään tietoon, tilannekuvaan, tietomalleihin, hankintaan, toimintakulttuurin muutoksen sekä tuottavuuden parantamiseen.

Yhteistyökumppanit