Raportti: Tuottavuus ja tuottavuuteen vaikuttavat tekijät

Kuva: Kalle Vaismaa

ProDigial-tutkimusohjelmassa tutkittiin infra-alan tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tuottavuuden tarkastelussa on tärkeää valita tarkkaan se kokonaisuus, josta puhutaan. Toisaalta on huomattava, että tuottavuuden paran­tamisen kannalta tärkeää on myös ymmärtää, miten nämä osakokonaisuudet liittyvät toisiinsa. Tutkimus nostaa esiin hankinnan mer­kittävän roolin eri osakokonaisuuksien tuottavuustavoitteiden yhteensovittajana.

Tutustu raporttiin täältä.