ProDigial-tutkimusohjelma kehottaa parantamaan hankintaosaamista ja yhteistyötä infra-alalla

Infrahankkeen hallinta on kuin palapelin kokoamista. Hyvä hankintaosaaminen ja toimiva yhteistyö tehostaa kokonaisuuden tiedonhallintaa, parantaa työn laatua ja pienentää elinkaarikustannuksia. Kuvituskuva: Markus Winkler / Unsplash

Tampereen yliopiston Tutkimuskeskus Terran johtaman ProDigial-tutkimusohjelman ensimmäinen vaihe on päättynyt. Ohjelmassa pureuduttiin kolmen vuoden ajan infra-alan tuottavuuden ja digiloikan ongelmiin ja laadittiin ratkaisumalleja niiden taklaamiseksi. ProDigialin tulosten mukaan kriittisintä infra-alan tulevaisuudelle on varmistaa riittävä hankintaosaaminen ja sujuva yhteistyö.

ProDigial-tutkimusohjelman tavoitteena on edistää tuottavuus- ja digiloikkaa infra-alalla. Ohjelmassa tutkitaan tiedon jakamisen sujuvoittamista, tietomallipohjaisuuden parantamista, hankinnan kehittämistä, toimintakulttuurin muutosta ja tuottavuuden parantamista.

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa (2020‒2023) tuotettiin toimintamalleja ja ohjeita ongelmien ratkaisemiseksi infran koko elinkaarella. Seuraavassa vaiheessa (2024‒2028) ratkaisumalleja testataan konkreettisissa infrahankkeissa tavoitteena saada muutosta aikaan toimintakulttuurissa.

Johtajuus ja yhteistyö vievät tavoitteisiin

Ongelmien ratkaisumalleja kehitettiin 12 infrahankkeessa eri puolilla Suomea. Pilotit kohdentuivat tasaisesti infrahankkeen elinkaaren eri vaiheisiin: suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Tutkimuskeskus Terra toteutti pilottihankkeet yhdessä infran omistajien ja yritysten kanssa.

Ohjelman tulosten perusteella suomalainen infra-ala kaipaa kehittämistä elinkaaren joka vaiheessa. ProDigialia johtanut Tampereen yliopiston työelämäprofessori Kalle Vaismaa nostaa niistä kärkeen omistajan roolin vahvistamisen prosessien johtamisessa, yhteistyön parantamisen eri osapuolten ja elinkaaren eri vaiheiden välillä, hankintaosaamisen kehittämisen sekä tiedon esteettömän virtaamisen kaikkien osapuolten välillä läpi hankkeen.

– Infran omistajan tulee olla vastuussa muun muassa siitä, että oikea tieto kulkee oikeille osapuolille oikeaan aikaan. Merkittävä osa ratkaisua on osapuolten käytäntöjen yhteensovittaminen ja vakioidut toimintamallit, toteaa Vaismaa.

Piloteista saatujen tulosten mukaan nimikkeistön vakiointi on olennaista tiedon virtaamisen ja tiedonhallinnan varmistamisessa. Se parantaa infra-alan operatiivista ja strategista tuloksellisuutta – ja on edellytys myös ohjelmisto- ja järjestelmäkehitykselle.

Hankintaosaamiseen kannattaa panostaa

ProDigialin tulosten mukaan hankinta on infra-alan tuottavuus- ja digiloikan avaintekijä. Hyvä hankintaosaaminen tehostaa tiedonhallintaa, parantaa työn laatua ja pienentää elinkaarikustannuksia. Hankintaprosessien ja asiakirjojen tarkoituksenmukainen vakiointi vähentää hukkatyötä, sillä tällä hetkellä hankintakäytännöt ovat kovin kirjavat.

Hankintaosaamista pitää kehittää erityisesti tiedon hankintaan liittyen – ei vain rakentamiskohteen tuottamiseen tai ylläpitoon. Tiedon hankinnassa keskiössä on omaisuudenhallinta. Tarjouspyynnöissä ja sopimuksissa tulee määrittää vaatimukset tiedolle niin, että tieto virtaa mahdollisimman sujuvasti omaisuudenhallintajärjestelmiin ylläpidettäväksi.

‒ Hyvä hankintaosaaminen lisää infran tuottavuutta tuomalla säästöjä ja auttamalla löytämään uusia ratkaisuja esimerkiksi kestävään rakentamiseen, toteaa Vaismaa.

Tampereen yliopistossa ProDigial-tutkimusohjelman toteuttamiseen osallistui monitieteinen joukko tutkijoita kahden tiedekunnan viidestä eri yksiköstä. Ohjelmaa rahoittivat ja pilotteihin osallistuivat Väyläviraston lisäksi Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. Lisäksi yhteistyökumppaneina oli 20 infra-alan merkittävää yritystä.

Toimintamalleja mm. hankintojen selkiyttämiseksi ja yhteistoiminnallisuuden parantamiseksi testataan ProDigial-tutkimusohjelman jatkovaiheessa, joka käynnistyy helmikuussa 2024.