Raportti: Oulun kunnossapidon toiminnanohjauksen kehittäminen

Pyöräilykuntien verkosto, Antero Aaltonen

Oulun pilotissa tutkittiin, millainen toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuus on tarkoituksenmukainen Oulun Infralle, jotta saadaan laatu- ja kustannustehokkuushyötyjä. Mitä tietoa Oulun Infralla tarvitaan kunnossapidon tilannekuvan aikaansaamiseksi, miten kunnossapitourakoitsijoiden järjestelmistä saadaan tarvittava data Oulun Infran järjestelmään? Tutkimuksen toteuttivat Solita ja Tampereen yliopisto.

Tutustu raporttiin täältä.