Urapolkuja rakennusalan opiskelijoille

Rakennusala on usein indikaattori, jolla arvioidaan koko yhteiskunnan talouden suhdanteiden kehitystä. Rakennusalan opiskelijat ja koulutus seuraavat alan uutisia odottaen vuorotellen kasvua tai taantumaa, jotka näkyvät välillä työvoimapulana, välillä lomautuksina.  

Tampereen talousalueella rakennus- ja suunnittelualan työtilanne on ollut viime aikoina hyvä. Tämä on näkynyt myös alan koulutuksessa, niin hakijamäärissä kuin opiskelumotivaatiossakin. Kuitenkin on selvää, että suhdanteet tulevat aina vaihtelemaan, ja vilkkaiden vuosien jälkeen tulee jossain vaiheessa rauhallisempi kausi. 

Suunnittelualan ammattilaisia tarvitaan aina, sekä toiminnan laajentuessa että supistuessa. Muutos vaatii suunnittelua. Myös rakennuskannan ylläpito vaatii enenevässä määrin korjaussuunnittelun ammattilaisia. Työtä siis tulee olemaan varmasti, ja tulevalle suunnittelijasukupolvelle tämä tarkoittaa monipuolisia mahdollisuuksia tehdä omasta työurasta itselle sopiva. 

Ammatilliseen kehitykseen kuuluu oman alan tiedon ja kehityksen seuraaminen esimerkiksi ammattilehtiä lukemalla ja koulutustarjontaa seuraamalla. Rakennusalan ammattiliitot ovat aktiivisia opiskelijajäseniensä etujen valvojia ja jäsenistönsä hyvinvoinnin ja urakehityksen edistäjiä. 

Esimerkki tällaisesta toiminnasta on Rakennuslehden ja RIA:n järjestämä Urapolkuja-oppilaitoskiertue rakennusalan opiskelijoille. TAMK:ssa kiertueen tapahtuma pidettiin 12.11. Siellä opiskelijat saivat näkemyksiä ja vinkkejä ammattilehden, ammattiliiton ja eri työnantajien näkökulmasta. Lisäksi paikalla oli rakennus- ja suunnittelutoimistojen edustajina nuoria ammattilaisia, jotka kertoivat oman urapolkunsa nykyisiin tehtäviinsä.  

Ehkä arvokkaimmat ohjeet työuransa alkuaskeliin opiskelijat saivatkin juuri näiltä nuorilta ammattilaisilta. Erityisesti esiin nousivat muutamat selkeät toimintaohjeet: 

  • Kokeile rohkeasti eri tehtäviä. 
  • Älä vierasta työtä, vaikka se olisi muuta kuin mitä olet ajatellut tehdä. 

Substanssiosaaminen opitaan koulussa, mutta työelämätaitoja on mahdotonta oppia muualla kuin työelämässä. Vuorovaikutustaidot muiden työyhteisön jäsenien ja suunnitteluryhmän kanssa voi oppia vain käytännön kautta. 

Uran alussa on vaikea erottautua muista työnhakijoista työkokemuksella. Silloin aktiivisuus, asenne ja kiinnostus ovat tärkeitä työnhakijan ominaisuuksia. Kokemusta kannattaa kartuttaa kokeilemalla eri tehtäviä, työnantajia ja mahdollisesti jopa omaa yrittämistä. Suunnittelualalle sopivat monet erilaiset työllistymisen tavat: pysyvät työsuhteet, määräaikaiset työsuhteet, osa-aikatyö, vuokratyö, yrittäminen ja kevytyrittäminen.  

Niin tärkeä rooli kuin työkokemuksella onkin, on opiskelijan syytä kehittää omaa uraansa määrätietoisesti, sillä rakennus- ja suunnittelualan lainsäädäntö vaatii vastuullisen suunnittelijan tehtäviin työkokemuksen ohella myös todistuksen suoritetusta tutkinnosta. Ei ole syytä viivästyttää omaa valmistumista, vaan pikemminkin kannattaa kaikin tavoin edistää sitä. Valmistumisen jälkeen koko työura kiinnostavine haasteineen on edessä, eikä sen pirstaleisuus ole uhka vaan hieno mahdollisuus! 

Teksti: Minna Nyström-Järvinen, TAMK

Kuva: Elsa Metso