Pikkulapsiperheiden vertaisryhmätoiminta on käynnistynyt lokakuussa 2019

Lapsia ihmettelemässä vertaisryhmän toimintaa.

Niitty-hankkeen pikkulapsiperheiden vertaisryhmätoiminta on alkanut loka- ja marraskuun vaihteessa 2019. Kaksi ryhmää aloitti toimintansa Hervannassa Hervantatuvalla ja Naistarilla viikoilla 44 ja 45 ja loput kolme ryhmää Kaukajärvellä Annantuvalla, Tesomalla hyvinvointikeskuksen tiloissa sekä Tampereen keskustassa MLL:n Laivapuiston perhetalossa viikolla 46. Ryhmät kokoontuvat viikoittain yhteensä seitsemän kertaa. Jokaista ryhmää ohjaa terveydenhoitaja sekä maahanmuuttajataustainen vertaisohjaaja. Kaikki ryhmänohjaajat ovat käyneet Pakolaisapu ry:n järjestämän vertaisohjaajakoulutuksen.

Ryhmissä tutustutaan eri kulttuureihin ja saadaan vertaistukea pikkulapsiperhearkeen Suomessa. Ryhmissä keskustellaan perheen arkirytmistä, vanhemmuudesta, parisuhteesta, lapsen kehityksestä, lasten kasvatuksesta ja lastensuojelusta. Ryhmien aihepiirit ovat nousseet Niitty-hankkeessa toteutetuissa maahanmuuttajien, Tampereen kaupungin neuvolapuolen terveydenhoitajien ja johdon haastattelujen sekä kolmen eri työpajan pohjalta. Aihepiirit vaihtelevat jonkin verran jokaisessa ryhmässä ryhmäläisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Vierailijoita ryhmiin on pyydetty muun muassa suun terveydenhuollosta, lapsiperheiden sosiaalipalveluista sekä Setlementti Tampere ry:n Miesten kansalaistalo Mattilasta, josta ryhmiin saadaan mukaan myös miesnäkökulmaa.

Vertaisryhmät koostuvat pääasiassa maahanmuuttajataustaisista perheistä. Osassa ryhmissä on mukana myös suomalaisia lapsiperheitä. Ryhmät ovat monikulttuurisia ja ryhmäläisiä on lähes kymmenestä eri maasta. Jokaisessa ryhmässä on mukana tulkkeja, mutta kotoutumisen näkökulmasta perheitä tuetaan puhumaan suomea niin paljon kuin mahdollista.

Pääasiassa ryhmiin on saapunut äitejä lapsineen, mutta osassa ryhmissä myös koko perhe on lähtenyt mukaan toimintaan. Lastenhoito on järjestetty ryhmiin osana TAMKin sairaanhoitajaopiskelijoiden opintoja sekä osana hoitoalan opiskelijoiden hanketyötä. Lastenhoito on mahdollistanut perheille ajan keskustella ilman keskeytyksiä ja rauhallisessa ilmapiirissä.

Ryhmäläiset ovat olleet kiinnostuneita ryhmien sisällöistä ja alustavan kokemuksen mukaan ryhmäläiset ovat kokeneet ne hyödyllisiksi. Keskustelua ja kysymyksiä on riittänyt. On ollut ilo huomata, kuinka perheet ovat valmiita jakamaan omia kokemuksiaan ja auttamaan toinen toistansa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

(Artikkelikuva: Niitty-hanke)