Koulun tuki on tärkeää opettajien jaksamiselle korona-aikana

Luokkahuoneessa opettaja ja oppilaat, kaikilla maskit kasvoilla. Yksi oppilaista viittaa.

Korona-aika on lisännyt opettajien työhön liittyviä kuormitustekijöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi paine olla jatkuvasti tavoitettavissa erilaisilla digivälineillä sekä työn ja perhe-elämän yhdistämiseen liittyvät ristiriidat. Organisationaalisen tuen rooli työhyvinvoinnin turvaajana korostuu entisestään pandemia-aikana. Kestävä aivoterveys -hankkeen koronakyselyn tuloksia esiteltiin WORK-konferenssissa 9.12.2021.

Peruskoulun opettajien korona-ajan hyvinvointia kartoittava tutkimus paljasti jatkuvien tavoitettavuuspaineiden sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvien ongelmien olevan yhteydessä työuupumuksen kaikkiin kolmeen ulottuvuuteen: uupumusasteiseen väsymykseen, riittämättömyyden kokemukseen ja kyynistymiseen.

Työpaikan tuki on ensiarvoisen tärkeää

Koululta saatu tuki puolestaan auttoi opettajia jaksamaan: työpaikan tuki oli yhteydessä vähäisempiin riittämättömyyden ja kyynistymisen kokemuksiin. Lisäksi koulun tuen havaittiin puskuroivan tavoitettavuuspaineiden kielteistä vaikutusta uupumusasteiseen väsymykseen: työntekijät, jotka kokivat saavansa riittävästi tukea koululta, kokivat vähemmän uupumusasteista väsymystä tavoitettavuuspaineiden alaisena kuin ne, joilla koulun tuki oli vähäistä.

Opettajien hyvinvoinnin tukemiseksi koulujen kannattaakin panostaa työpaikkatason tukeen, kuten korona-ajan työskentelyn selkeään koordinoimiseen ja ohjaamiseen sekä työmäärään ja ajankäyttöön liittyvien asioiden huomioimiseen. Työpaikan yhteisten käytäntöjen kehittäminen tavoitettavuuspaineiden vähentämiseksi on myös tärkeää kuormituksen vähentämiseksi pitkittyneessä pandemiatilanteessa.

Tutustu tarkemmin WORK-konferenssissa 9.12.2021 pidettyyn esitykseen: The effect of Covid-19 pandemic on work among comprehensive schoolteachers: how to support employee well-being? (linkki ohjautuu osoitteeseen reasearch.tuni.fi).

Teksti ja lisätiedot:
Laura Bordi
Tutkija
Johtamisen ja talouden tiedekunta | Kauppatieteet
Tampereen yliopisto
laura.bordi@tuni.fi, 040 1901 206

Kuva: Shutterstock