Kaikille avoin loppujulkaisumme "Kestävä aivoterveys – aivohyvinvointia työikäisille" on valmis!

Kestävä aivoterveys työssä.

Tarjoamme kattavassa loppujulkaisussamme lähestymistapoja työikäisten aivoterveyteen, keinoja työikäisten aivohyvinvointiin sekä aivohyvinvointia erityis- ja muutostilanteisiin. Satoja tunteja kirjoitustyötä, lähdekirjallisuuteen perehtymistä, tulosten kiteytystä, kieliasun tarkistusta, graafeja ja hiomista on takana. Toivomme, että julkaisu on lähtökaukaus uusiin, aivohyvinvointia tukeviin toimintamalleihin monissa organisaatioissa. Kolmiosaisessa, 184-sivuisessa teoksessa riittää luettavaa. Sisältö ei heti vanhene, joten sen pariin voi palata useampaan otteeseen. Vinkkaathan julkaisusta myös työyhteisössäsi ja verkostoissasi – kiitos!

Loppujulkaisun ovat toimittaneet Mirva Kolonen ja Kirsi Toljamo. Lämmin kiitos kaikille kuudelletoista kirjoittajallemme ja loppujulkaisun tekemiseen osallistuneille!

Lataa oma kappaleesi Theuseus-palvelusta, antoisia lukuhetkiä!

Tutustu sisältöön

Lukijalle, s. 6

OSA 1: Kestävä aivoterveys -hankkeen lähestymistapoja työikäisten aivoterveyteen

Johdanto: kestävä aivoterveys työssä, s. 10
Miten hankkeissa voidaan lisätä vaikuttavuutta? Vaikuttavuus Kestävä aivoterveys -hankkeessa, s. 14
Aivojen toiminnanohjaus työkyvyn ja aivohyvinvoinnin keskiössä, s. 22
Aivohyvinvointia tukeva itsensä johtaminen, s. 31
Kognitiivinen ergonomia ja informaatioergonomia aivohyvinvoinnin edistäjinä, s. 46
Affektiivisen ergonomian kehittäminen, s. 72

OSA 2: Keinoja työikäisten aivohyvinvointiin

Onko kymmenjärjestelmä vastalääke työuupumuksesta johtuville lisääntyneille sairauslomille? s. 82
Aivoterveellisen arjen tukeminen – yksilölliset keinot aivohyvinvoinnin ja työkyvyn vahvistamisessa, s. 89
Yksilöllisten motivaatiotekijöiden vaikutus stressiin, palautumiseen, uneen, liikkumiseen ja paikallaanoloon, s. 100
Stressi, palautuminen ja fyysinen aktiivisuus opettajien, hoitohenkilökunnan ja ICT-alan työntekijöiden arjessa, s. 106
Kohti aivoterveellistä työtä – aivoterveellisen työn kehittäminen ICT-alan yrityksissä, s. 111
Polkupyörä, kartta ja kompassi mukaan aivoretkelle, s. 117
Aivohyvinvointia tukevien elintapojen vahvistaminen, s. 121
Arjen hyvät tavat: liiku, lepää ja syö, s. 125
Hyvinvointia musiikista, s. 134
Hyväksyvä tietoinen läsnäolo aivohyvinvoinnin edistäjänä, s. 138

OSA 3: Aivohyvinvointia erityis- ja muutostilanteisiin

Aivohyvinvointi korona-ajan työssä, s. 144

Kirjoittajat, s. 181