Eettinen kuormitus lisää psyykkistä stressiä, kertoo Oamkin tutkimusryhmä Ammattiliitto Pron verkkolehdessä

3D-kuva ihmisaivojen anatomiasta

Oletko sinä törmännyt töissä tilanteeseen, jossa et tiedä, mikä on eettisesti oikea toimintatapa? Tai oletko joutunut tilanteeseen, jossa tiedät, miten pitäisi toimia eettisesti oikein, mutta et jostain syystä koe voivasi toimia niin? Oulun ammattikorkeakoulu on tutkinut ICT-alan asiantuntijoiden työssä syntyviä eettisiä dilemmoja suhteessa omiin arvoihin tai työyhteisön sääntöihin ja niistä aiheutuvaa psyykkistä stressiä.

Yliopettaja ja terveystieteiden tohtori Kati Päätalo, filosofian maisteri ja tiimipäällikkö Satu Pinola sekä yliopettaja ja terveystieteiden tohtori Reetta Saarnio kertovat aiheesta lisää Ammattiliitto Pron verkkolehtiuutisessa. He ovat julkaisseet aiheesta myös pidemmän artikkelin.

Ammattiliitto Pron verkkolehti 8.11.2022:

ICT-alan ammattilaiset kokevat työssään eettistä kuormitusta, joka johtuu usein vuorovaikutustilanteista tai työn kohteeseen liittyvästä teknisestä velasta. Eettistä kuormitusta tutkittiin Kestävä aivoterveys -hankkeessa.

Oulun ammattikorkeakoulu tutki ICT-alalla työskentelevien kokemuksia eettisesti epätyydyttävistä tilanteista nykyisessä työssään. Eettisellä kuormituksella tarkoitettiin eettisistä dilemmoista johtuvaa psyykkistä stressiä. Niitä syntyi kahden tyyppisissä tilanteissa: työntekijä ei tiedä mikä olisi eettisesti oikea toimintatapa tilanteessa tai tietää, miten hänen olisi toimittava, mutta ei koe voivansa toimia eettisesti oikein esimerkiksi suhteessa omiin arvoihinsa tai työyhteisön sääntöihin. 

Lue loput artikkelista Pron verkkosivuilta.

Tutkimusryhmä on julkaissut aiheesta laajemman artikkelin Oulun ammattikorkeakoulun ePooki-alustalla: Eettisen kuormitustekijät haastavat IT-alan osaajien aivoterveyttä.

 

Kuva: Shutterstock