Aivoterveydestä kannattaa pitää huolta – multitaskaamisen aika on ohi!

Nuori isä pitää sylissään vauvaa ja työskentelee läppärillä.

Hyviä arkivinkkejä aivoterveyteen ovat muun muassa keskittyminen yhteen asiaan kerrallaan, multitaskaamisen aika on ohi! Opettele uusia asioita vähän kerrallaan ja varaa niille aikaa kalenteriin. Sopikaa työpaikan käytänteistä yhdessä ja noudattakaa niitä. Kun kaikki tietävät pelisäännöt, niin aivoterveyden kannalta se on hyvä asia, kirjoittaa Päivi Dahl Pika Kainuu – Kestävä digitaalinen tulevaisuuden työ -hankkeen sivuilla. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) yliopettaja Kati Päätalo vieraili hankkeessa kertomassa aivoterveydestä.

Dahlin blogiteksti perustuu Oulun ammattikorkeakoulun yliopettaja Kati Päätalon 1.2.2023 pitämään luentoon, joka järjestettiin Pika Kainuu – Kestävä digitaalinen tulevaisuuden työ -hankkeessa. Päätalo toimii yliopettajana ja Oamkin projektipäällikkönä Kestävä aivoterveys -hankkeessa.

Meidän työikäisten ja työssäkäyvien tärkein omaisuus on aivot ja sen olisi oltava myös pääasia! Yliopettaja, projektipäällikkö Kati Päätalon mukaan aivoterveydellä tarkoitetaan aivojen hyvinvointia, jota tukevat terveelliset elintavat.

Informaatioergonomiaan vaikuttaminen on myös osa aivoterveyden vaalimista. Työtehtävien priorisointi ja jäsentely listojen avulla ja kokousten struktuurista sopiminen helpottavat muistikuorman keventämistä. Yhteisesti sovitut viestinnän käytännöt vaikuttavat tietotulvan vähenemiseen sekä keskeytyksettömän työn mahdollistaminen parantaa keskittymistä työhösi.

Lue blogiteksti kokonaisuudessaan Pika Kainuu – Kestävä digitaalinen tulevaisuuden työ -hankkeen verkkosivuilta.