Kolmivuotinen hanke tutkii vuorovaikutusta pyhimysten kanssa dynaamisena sosiaalisena prosessina, joka sekä edellyttää että luo aktiivista osallistumista, tunteita ja kokemuksia. Projektia rahoittaa Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Projektin lähtökohdat

Eletty usko keskiajan Suomessa -hanke perustuu ajatukseen uskosta dynaamisena sosiaalisena prosessina, joka sekä edellyttää että luo aktiivista osallistumista, tunteita ja kokemuksia. Usko nähdään tapana elää ja osallistua yhteisöön, toiminnallisena tilana. Se on olennainen osa (kollektiivista) identiteettiä. Pyhimyskultit ja vuorovaikutus pyhimysten kanssa olivat leimallinen osa keskiaikaista eurooppalaista kulttuuria, ne olivat yhtä aikaa paikallisia ja translokaaleja.

Projekti keskittyy Suomen tärkeimpiin keskiaikaisiin pyhimyskultteihin ja vuorovaikutukseen Neitsyt Marian, pyhän Annan, Henrikin ja Birgitan kanssa. Tavoitteenamme on valottaa suomalaisen keskiaikaisen eletyn uskon yleiseurooppalaisia ja paikallisia kulttuurisia piirteitä ja tarjota uusi kokonaiskuva teemasta, joka on lähdemateriaalin fragmentaarisuuden vuoksi toistaiseksi jäänyt vähemmälle huomiolle. Projektin käyttämä lähdemateriaali koostuu liturgisista käsikirjoituksista, käsikirjoitusfragmenteista, saarnoista ja testamenteista sekä erilaisista pyhimyksiin liitetyistä artefakteista.

 

Projektikortti: https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/eletty-usko-keskiajan-suomessa-levd-religion-i-medeltida-finland