Svenska sidor: Levd religion i medeltida Finland

Maarian kirkon interiööri. Kuva: Anna-Stina Hägglund
Maarian kirkon interiööri. Kuva: Anna-Stina Hägglund

Detta treåriga projekt analyserar interaktion med helgon som en dynamisk social process som skapas av det som deltagarna aktivt gör, känner och upplever. Projektet financieras av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Projektet utgår från tanken om religion som en dynamisk social process som skapas av det som deltagarna aktivt gör, känner och upplever. Religionen betraktas som ett sätt att leva och att delta i samhället och bilda en (kollektiv) identitet. I den europeiska medeltida kulturen var helgonkulter och interaktionen med helgon en viktig del, och genom t.ex. pilgrimsfärder spreds både kulturella och sociala idéer.

Genom att analysera kulten kring och interaktionen med helgon som vördades i Finland, av vilka de viktigaste var Maria, Anna, Henrik och Birgitta, strävar vi efter att belysa både allmäneuropeiska och lokala kulturdrag i den levda religionen i Finland. Materialet i projektet består av liturgiska manuskript, predikningar och testamenten samt olika artefakter såsom bilder och föremål med ikonografiska referenser till helgon.

Projektledare

Sari Katajala-Peltomaa

Lisätietoja

Forskare

Dosentti Marika Räsänen

Lisätietoja

FT Sofia Lahti

Lisätietoja

MA/FT Anna-Stina Hägglund

Lisätietoja