Sofia Lahti: Keskiajan eletyn uskon näkökulmia suomalaisten museoiden esinekokoelmiin

FT Sofia Lahti on taidehistorian tutkija, jota kiinnostavat erityisesti keskiajan pyhimyskulttiin liittyvät esineet ja se, miten niitä kuvaillaan tai miten niihin viitataan keskiajan teksteissä ja kuvissa. Väitöskirjassaan hän tutki Pohjoismaissa säilyneitä ja kadonneita relikvaarioita. Hänen toinen erikoisalansa on valokuva, jonka eri ilmiöiden parissa hän työskentelee Suomen valokuvataiteen museossa.

Vuosina 2022-2023 Sofia Lahti toimii Eletty usko keskiajan Suomessa– ja Mapping Lived Religion: Medieval Cults of Saints in Sweden and Finland -hankkeiden yhteisenä postdoc-tutkijana. Hän kartoittaa ja analysoi suomalaisten maakuntamuseoiden kokoelmissa olevia keskiaikaisia esineitä, joissa on kuvallisia tai kirjoitettuja viittauksia pyhimyksiin. Vaikka vain murto-osa keskiajalla käytössä olleista esineistä on säilynyt, ne voivat kertoa tiettyihin pyhimyksiin liittyneistä paikallisista painotuksista tai käytännöistä. Tulkinnat saavat syvyyttä, kun esineiden pyhimysviittauksia voidaan verrata muihin hankkeessa tutkittaviin aineistoihin.

Lahti toimii myös kolmannessa keskiajan hartausesineisiin ja -kuviin liittyvässä tutkimushankkeessa, Fragmentaarisuus ja kuvakalske keskiajan ja uuden ajan alun esineissä (Helsingin yliopisto). Siinä hän tutkii, miten relikvaariot keskiajalla ja keskiajan jälkeen rikkoutuivat tai joutuivat erilleen alkuperäiskontekstistaan ja miten niiden merkitys tuolloin muuttui.