Anna-Stina Hägglund: Viittauksia pyhimyksiin keskiaikaisissa kirjeissä

Filosofian maisteri Anna-Stina Hägglund viimeistelee Åbo Akademissa väitöskirjaansa Itämerenalueen birgittalaisluostareista. Työ keskittyy luostareiden rooliin paikallisyhteisössä ja niiden vuorovaikutukseen maallikkojen kanssa. Hägglundin alaprojekti Eletty usko keskiajan Suomessa-projektissa analysoi pyhimysmainintoja Turun hiippakunnan keskiaikaisissa kirjeissä.

Turun Hiippakunnan kirjeet muodostavat monipuolisen lähdekokonaisuuden, mutta valtaosa kirjeistä koskee maaomistusta, ne ovat enimmäkseen erilaisia maanhallintaa koskevia kauppakirjeitä, myynti-, pantti-, ja kiinnityskirjeitä, riita-asioita, ja maalahjoituksia. Tässä alaprojektissa vuorovaikutusta pyhimysten kanssa tutkitaan kahdesta näkökulmasta: lahjoituksia alttareille ja pyhimyspäivien mainintoja dokemtenissa. Naantalin luostarille sekä Turun Tuomiokirkon eri alttarisäätiöille suunnatut lahjoituskirjeet kertovat ihmisten arjesta. Lahjoituskohteet, pyhimykset joiden alttareille lahjoitettiin, paljastavat henkilökohtaisia toiveita ja mieltymyksiä. Vaikka suuri osa kirjeistä ei suoraan koske uskonnollisia tai hengellisiä aspekteja, ovat ne kuitenkin läsnä kirjeissä. Uskonto on näkyvissä ensisijaisesti kirjeiden päiväyksissä, missä usein viitattiin liturgiseen kalenteriin. Teoreettisena lähtökohtana on, että kirjeiden pyhimysten juhlapäiviin liittyvissä päiväyksissä näkyvät alueelliset piirteet ja pyhimyskulttien vakiintuminen. Kirjeet avaavat näkökulman siihen, miten usko ja pyhimykset manifestoituivat ja olivat läsnä arjessa.