Sari Katajala-Peltomaa: Pyhän kokemus Vadstenan saarnoissa

Projektinjohtaja dos. Sari Katajala-Peltomaa työskentelee yliopistotutkijana Suomen akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä (https://research.tuni.fi/hex-fi/ ) ja on tutkimuskeskus Triviumin – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies (https://research.tuni.fi/trivium-fi/ ) johtaja. Hänen alaprojektinsa keskittyy pyhän kokemiseen ja kokemuksen tuottamiseen myöhäiskeskiaikaisessa saarnamateriaalissa.

Vadstenan luostari oli keskeinen pohjoismainen oppimiskeskus ja pyhiinvaelluskohde. sen uskonnollinen opetus oli keskeistä myös Suomen puolella valtakuntaa, ja birgittalaisten teologista ohjelmaa levitti myös Naantalin luostari. Laajasta Vadstenassa tuotetusta saarnamateriaalista on valittu Pyhän Birgitan juhlapäivän saarnat (n 120 kpl) lähemmän tarkastelun kohteeksi. Suojeluspyhimyksen juhlapäivän saarnat olivat sosiaalisesti ja emotionaalisesti merkityksellisiä hetkiä, ja taitava retoriikka lisäsi tilanteen vaikuttavuutta kokemuksellisten, aistihavaintoihin viittaavien ja tunteita herättävien kielikuvien kautta. Teoreettisina lähtökohtina ovat ajatus siitä, että kuviteltu yleisö on aina mukana tekstissä ja aistihavaintojen ja niiden sanallisen ja kognitiivisen kuvaamisen välillä on suora yhteys. Kuvaamalla Birgittaa pieneksi pilveksi, joka satoi lohtua kannattajien ylle ja teki kirkon hedelmälliseksi, saarnaaja loi samalla siteen itsensä, yleisön ja jumalallisen välille – tuotti kokemusta pyhästä.