Marika Räsänen: Liturginen laulu yhteisöllisyyden ja identiteetin luojana

Dosentti Marika Räsänen on tutkinut myöhäiskeskiaikaista pyhimysliturgiaa ja hänen erityisalaansa ovat pyhäinjäännökset osana devotionaalista kulttuuria. Räsänen väitteli Kulttuurihistorian oppiaineessa Turun yliopistossa vuonna 2013 aiheenaan Tuomas Akvinolaisen reliikkikultti myöhäiskeskiajan Etelä-Italiassa. Hän toimii Eletty usko keskiajan Suomessa -hankkeessa osa-aikaisena tutkijana ja osa-aikaisesti yliopisto-opettajana Turun yliopistossa.

Eletty usko -hankkeessa Räsänen perehtyy Turun hiippakunnassa keskiajalla käytettyyn liturgiseen materiaaliin. Hän luotaa aineiston mahdollisuuksia projektin yhteisistä lähtökohdista kysymällä muun muassa, mitä pyhien Birgitan, Marian, Annan ja Henrikin juhlapäivien liturgiat voivat kertoa meille paikallisen ja yleisen eurooppalaisen devotinaalisen kulttuurin yhtymäkohdista ja eroista. Tarkemmin liturginen materiaali antaa mahdollisuuksia tarkastella paikallistasolla eletyn uskon muotoja yhtäältä oppineissa dominikaaniyhteisöissä Turussa ja Viipurissa. Materiaali mahdollistaa yhtä lailla eletyn uskon reunaehtojen tarkastelua seurakuntakonteksteissa hiippakunnassa. Projektin sisäinen tutkimuksellinen vuoropuhelu ja hankkeessa käytettävien lähteiden monipuolisuus tukevat liturgian tutkimista kokonaisvaltaisena aistikokemuksena, jolla oli vahva yhteisöä muovaava vaikutus.