Minna Heinonen: Eletty usko ja feminiinin merkitykset pohjoismaisessa magian diskurssissa

Filosofian maisteri Minna Heinonen työstää väitöskirjaansa otsikolla “Eletty usko ja feminiinin merkitykset pohjoismaisessa magian diskurssissa”. Työ tarkastelee 1200-1400-lukujen lakitekstejä ja kirkkomaalauksia sekä magian diskurssin rakentumista niiden kautta.

Pohjoismaisen lakimateriaalin tutkimus on jäänyt suhteellisen vähäiseksi, samoin kirkkomaalausten tutkimus. Heinosen väitöskirja täyttää osaltaan tätä aukkoa Suomen keskiajantutkimuksessa.

Väitöskirjan teoreettinen lähtökohta on magian ilmiön ymmärtäminen sosiaalisesti tuotettuna käyttäytymisenä, jota jatkuvasti neuvoteltiin, muokattiin ja elettiin todeksi. Lakimateriaalin ja kirkkomaalausten tarkastelu rinnakkain avaa kiinnostavan näkökulman pohjoismaisen magian tutkimukseen, jonka avulla voidaan analysoida feminiiniin yhdistettyjen merkitysten taustoja ja käyttötapoja. Siten voimme ymmärtää paremmin, miten uskonnon ja magian välistä rajanvetoa on tuotettu sekä miten nämä ilmiöt liittyvät sukupuoleen. Tutkittava materiaali mahdollistaa eletyn uskon tarkastelun magian ja uskonnon näkökulmasta, ja samalla tuottaa tietoa siitä, miten visuaalisuus kirkkomaalausten muodossa liittyi magian diskurssin ja uskon kokemuksen tuottamiseen.