TAKO ja JOTAR

Hankkeissa tutkitaan suunnittelun ja yhteistyön kautta joustavan, terveellisen ja kestävän asumisen ja työskentelyn ratkaisuja.

Joustava, terveellinen ja kestävä asuminen

TAKO- ja JOTAR-hankkeiden tavoitteena on kehittää asumisen ja työnteon ratkaisuja, jotka lisäävät rakentamisen kestävyyttä, joustavuutta ja terveellisyyttä. Osakokonaisuudet liittyvät toisiinsa: joustavat rakennukset ovat pitkäikäisempiä eli kestäviä, sillä ne sopeutuvat ympäristön ja kulttuurin muutoksiin. Joustavat rakennukset ovat myös terveellisiä, sillä ne ottavat huomioon asukkaansa muuttuvat tarpeet. Muita hankkeiden painopisteitä ovat digitaaliteknologia ja palvelut osana hyvinvointia sekä puumateriaalien terveysvaikutukset. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu SeAMKin sekä Etelä-Pohjanmaalla toimivien yritysten ja julkisten tahojen kanssa.

JOTAR-hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Visualisointi hybridirivitalosta.