JOTAR

JOTAR on TAKO:n sisarhanke, jonka tavoitteena on tuoda terveellisen ja joustavan asumisen ratkaisut käytäntöön yhteystyössä eteläpohjalaisten toimijoiden kanssa.

JOTAR – Joustavan ja terveellisen asumisen rakentajat

Koronapandemia on haastanut asuinrakentamisen ja työnteon käytäntöjä. Työnteko on siirtynyt koteihin, joiden koko, huonejako, ääneneristys tai ergonomia ei täytä ammattimaisen työnteon edellytyksiä. Nykyisillä rakennustyypeillä ja tehokkailla asuinalueilla ei ole mahdollista välttää kontakteja tai järjestää karanteeneja. Lisäksi asuinrakentamisessa tulisi hyödyntää puun tutkittuja terveysvaikutuksia. Digitaalinen hyvinvointiteknologia kehittyy niin nopeasti, ettei vallitseva rakentamistapa voi hyödyntää sen mahdollisuuksia. Näitä ongelmia ratkaisemassa on Suomessakin useita tutkimus- ja selvityshankkeita, mutta määrätietoista työtä tarvitaan tutkimustiedon siirtämiseksi osaksi toteuttajien käytäntöjä. JOTAR-hankkeessa uusi tieto tuodaan sovellettuna suoraan toimijoille. Hanke koostuu yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä, jossa pyritään liiketoimintamallien sekä tuotteiden, teknologioiden ja palveluiden kehittämiseen.

Tulevaisuuden toteuttajat

Tavoitteena on myös vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistäminen. Hankkeessa keskitytään puurakentamiseen sen pienemmän hiilijalanjäljen ja suuremman hiilikädenjäljen vuoksi. Puurakenteiden kiertotalousominaisuudet ovat erinomaiset, vaikka niiden soveltaminen nykyrakentamisessa on vielä vähäistä. Lisäksi uudet tutkimukset kertovat puun myönteisistä psykofyysisistä terveysvaikutuksista. JOTAR-hanke edistää kiertotaloutta myös asumisen elinkaariajattelulla. Monikäyttöinen ja muunneltava arkkitehtuuri sekä mahdollisuus tuoda hoivapalveluja koteihin vähentävät tarvetta vaihtaa asuinpaikkaa. Etätyö edistää vähähiilisyyttä vähentämällä työmatkaliikenteen päästöjä.

Räätälöityjä ratkaisuja

JOTAR-hankkeen tuloksena osallistuneet organisaatiot saavat uusia, räätälöityjä ratkaisuja etätyön, kontaktien välttämisen ja kotiin tuotavien palvelujen edellytyksistä sekä tietoa puun terveysvaikutuksista. Yksityisiä kohderyhmiä ovat rakennuttajat, rakennusliikkeet, rakennusmateriaalien tuottajat, suunnittelutoimistot, hyvinvointi- ja hoiva-alan palveluntarjoajat sekä digitaalijärjestelmiä ja hyvinvointiteknologiaa tarjoavat yritykset. Julkisia kohderyhmiä ovat hyvinvointialueet sekä kaavoituksesta vastaavat kunnat. Hanke on voimassa 2022–2023.

Yhteystiedot

Professori Ari Hynynen
ari.hynynen@tuni.fi

Projektipäällikkö Virpi Palomäki
virpi.palomaki@tuni.fi

Tutkija Anssi Kärki
anssi.karki@tuni.fi

Projektikoordinaattori Tommi Kamppinen
tommi.kamppinen@seamk.fi

JOTAR-hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.