TAKO

TAKO on JOTAR:in sisarhanke, jossa selvitetään kestäviä, joustavia ja terveellisiä asumisen ratkaisuja, jotka sopeutuvat pandemiaan ja sen haasteisiin.

TAKO – Työ ja asuminen korona-arjessa

TAKO-hankkeen tavoitteena on laatia asumismalleja, jotka vastaavat pandemiatilanteen haasteisiin: etätyöhön, lähikontaktien rajoittamiseen, terveysturvallisuuteen ja hoiva- ja hyvinvointipalveluihin. Ei ole kuitenkaan kestävää rakentaa erikoistuneita rakennuksia tai asuinalueita vain muuttuvaa nykyhetkeä varten. Siksi TAKO-hanke tavoittelee ratkaisuja pitkäikäiseen, monikäyttöiseen ja muunneltavaan asumiseen.

Terveellistä asumista ja hyvinvointia

TAU toteuttaa Joustava ja terveellinen asuntorakentaminen -työpakettia, jossa suunnitellaan uusia tilaratkaisuja asunnon ja asuinalueen tasolla. Ratkaisuja pyritään kokeilemaan käytännössä Etelä-Pohjanmaan alueella. Taustalla on ajankohtaista tutkimusta joustavasta asumisesta ja puumateriaalien terveysvaikutuksista. SeAMK toteuttaa Kestävä hyvinvointi ja hoiva asumisessa -työpakettia, jossa kehitetään yrityksille helposti saavutettavien palveluiden prosessimalli ja pilotoidaan saavutettavien digitaalipalveluiden teknologiaratkaisuja. Keskiössä on asukkaiden kotiin vietävät palvelut, joiden kysyntää koronapandemia on lisännyt. Kolmannen työpaketin teemat vähähiilisyyys, kiertotalous ja digitalisaatio ovat oleellisia jokaisessa hankkeen vaiheessa.

Joustavuus, kestävyys ja terveellisyys

TAKO-hankkeen tuloksena saadaan valikoima asuntorakentamisen malleja ja suunnitteluperiaatteita, jotka edistävät joustavuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tilallinen joustavuus mahdollistaa etätyön tekemisen ja parantaa hyvinvointia silloin, kun kotona vietetty aika lisääntyy pandemiassa kontaktien välttämisen takia. Joustavat asunnot sopeutuvat asukkaiden elämäntilanteen muutoksiin ja vähentävät poismuuttamisen tarvetta, ja niihin on helpompi tuoda hyvinvointi- ja hoivapalveluita. Yhteiskunnallisiin muutoksiin sopeutuva rakennuskanta on pitkäikäisempää. Puumateriaalien käytöllä voidaan estää taudinaiheuttajien leviämistä pinnoilta ja pienentää rakentamisen hiilipäästöjä. Tavoitteena on rakennettu ympäristö, joka tukee yhteiskunnan ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Hankkeen ensisijaisia kohderyhmiä ovat suunnittelutoimistot sekä rakennus-, puutuote-, hyvinvointi- ja hoiva-alan yritykset. Hanke on voimassa 2021–2023.

Yhteystiedot

Professori Ari Hynynen
ari.hynynen@tuni.fi

Projektipäällikkö Virpi Palomäki
virpi.palomaki@tuni.fi

Tutkija Eero Okkonen
eero.okkonen@tuni.fi

Projektikoordinaattori Panu Weckman
panu.weckman@seamk.fi