Etätyö ja monipaikkaisuus yhteiskunnan uutena mahdollisuutena -työpaja

Joustavan ja terveellisen asumisen rakentajat - JOTAR-hanke järjestää etätyön ja monipaikkaisuuden mahdollisuuksia avaavan työpajan, jossa on alustajina teemaa tutkineita asiantuntijoita. Työpajan kohderyhmänä ovat kaupunki- ja aluesuunnittelijat, kaavoittajat, rakennuttajat, alan kehittäjät sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Etätyö ja monipaikkainen työskentely ovat lisääntyneet viime vuosina erityisesti pandemian seurauksena. Pandemian helpottaessa näyttää siltä, että on opittu työskentelemään vaihtoehtoisissa tiloissa ja toimintamalli on jäämässä osittain pysyväksi. Työpajassa pohditaan monipaikkaisuuden ja etätyön mahdollisuuksia. Mukana on aihetta tutkineita asiantuntijoita.

Työpaja järjestetään 2.11.2022 klo 13:00 –16:00 Seinäjoen yliopistokeskuksen Frami D:n Mega-tilassa osoitteessa Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki.

Ohjelma

13:00 Avaus prof. Ari Hynynen, Tampereen yliopisto

13:10 Alustus aiheeseen: Miten etätyö ja monipaikkaisuus pitäisi huomioida nykypäivän aluesuunnittelussa ja yhteiskunnassa? TTK Juha Kuisma
– keskustelua ja kysymyksiä aiheesta

13:50 Työpaja ja työpajan purku: Miten etätyö voidaan huomioida alueiden ja yhdyskuntien suunnittelussa Etelä-Pohjanmaalla, kahvitauko työpajan yhteydessä n. klo 14

14:30 Kaavoittajan ratkaisuja etätyön järjestämiseen, Tiina Leppänen, Seinäjoen kaupunki, Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus
– keskustelua ja kysymyksiä

14:50 TAKO- ja JOTAR-hankkeissa mietittyjä ratkaisuja etätyön järjestämiseksi, Eero Okkonen ja Anssi Kärki, Tampereen yliopisto, arkkitehtuuri
– keskustelua ja kysymyksiä

15:10 Työpaja ja työpajan purku: Millaisia muita ratkaisuja etätyöhön voi olla erityyppisillä alueilla?

15:40 Yhteenveto ja loppusanat, prof. Ari Hynynen, Tampereen yliopisto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 31.10. mennessä tästä (Microsoft Forms-lomake).

Tietokirjailija TTK Juha Kuisma ja työelämäprofessori, FT Pekka Sauri ovat kirjoittaneet Kunnallisalan kehittämissäätiön v. 2021 julkaiseman Etätyö ja monipaikkaisuus Suomessa -kirjan.

Joustavan ja terveellisen asumisen rakentajat – JOTAR -hanketta toteutetaan EAKR-rahoitteisen REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin koronapandemian jälkeistä elpymispakettia.