Lajittelukäyttäytymisen ohjautuvuus -työpajassa innovoidaan 23.8.2022

RUOKO-hankkeen 23.8.2022 järjestetty lajitteluun keskittyvä työpaja

Työpaja järjestettiin Tampereen Ammattikorkeakoulun Catering Studiolla. Työpajaan osallistui noin 30 henkilöä. Työpajassa testattiin laajasti hankkeen suunnitteleman kierrätystarran toimivuutta kuluttajan sitouttamisessa lajitteluun sekä kuluttajien ajatuksia erilaisten toimijoiden vaikutuksesta kuluttajan lajittelu- ja kiertotalouskäyttäytymiseen.

Osio 1a: videotehtävä kuluttajan kierrätyskäyttäytymisestä

Osallistujille tarjottiin salaattilounaat take away -pakkauksissa ja he lähtivät syömään sekä kuvaamaan videoita annetun tehtävänannon mukaisesti. Osallistujat jaettiin 6 tiimiin ja jokaiselle tiimille annettiin tilannekuvaus take away -annoksen ruokailutilanteesta ja heidän tuli kuvata video kierrätystilanteesta ruokailun jälkeen. Lisäksi heidän tuli ottaa kuvia läpi tehtävän.

Osallistujille annetut tilannekuvaukset:

 • Take away -lounaan syöminen matkalla ratikalle (kiireinen tilanne)
 • Työporukan yhteinen lounastilanne TAMK:lla sijaitsevan Campusravitan tiloissa
 • Opiskelijaporukan yhteinen lounastilanne Catering Studion tiloissa
 • Kaveriporukan yhteinen piknik ulkona (rauhallinen tilanne)

Näiden eri tilanteiden avulla saimme tietoa lajittelukäyttäytymisestä mahdollisimman erilaisissa tilanteissa. Osallistujien tuli käyttäytyä kuten normaalisti vastaavissa tilanteissa käyttäytyisivät.

 

Osio 1b: Kyselyyn vastaaminen

Videon kuvaamisen lisäksi osallistujat vastasivat kierrätystarrakyselyyn, jota käytettiin myös RUOKO-hankkeen aiemmassa kierrätystarratestauksessa Paidialla keväällä 2022. Näin saadaan laajemmin otanta kyselyvastauksia vahvistamaan aiempia tuloksia.

Kyselyyn vastattiin QR-koodin kautta, joka löytyi sekä take away -annospakkausten päällä olevasta lajittelutarrasta (kuvassa oikealla) että erikseen Catering Studiolla jaetuista materiaaleista.

Kierrätystarra on tehty yhteistyössä Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa.

 

Osio 2: GPS-lautatyöskentelyä Post It -lappujen avulla

Viimeisenä osallistujat kirjottivat ylös hidastavia tekijöitä (negatiivisia = oranssit post it -laput) sekä nopeuttavia tekijöitä (positiivisia = vihreät post it -laput) asioita siitä, miten erilaiset tahot vaikuttavat heidän lajittelu- ja kiertotalouskäyttäytymiseensä.

Tehtävässä käytettiin apuna yKampuksen GPS-lautoja, joissa oli 9 sektoria. Osallistujat vastasivat jokaiseen sektoriin vuorollaan itsenäisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun jokainen osallistuja oli vastannut jokaiseen 9 osioon, purettiin vastauksia yhdessä.

Esimerkkejä osallistujien lajittelua nopeuttavista vastauksista:

 • ”Kollegojen/ koulukavereiden käyttäytyminen vaikuttaa omaan lajittelukäyttäytymiseen”
 • ”Kerrostalossa hyvät lajittelumahdollisuudet!”
 • ”Pienillä kunnilla yleensä kaatopaikat halvempia, jolloin kynnys matalampi viedä jotakin sinne.”
 • ”Kaupungistuminen vaatii kierrätyksen lisääntymistä.”
 • ”Muiden kierrättäminen innostaa itseäkin, jos ajattelee kierrätystä trendinä.”
 • ”Korona-aikana take away -astiat olivat kovassa käytössä, jonka vuoksi tapahtui nopeasti kehitystä pakkauksien kierrätettävyyteen!”
 • ”Eväät voisi pakata kodin ulkopuolelle/ harrastuksiin kierrätettäviin tai pestäviin rasioihin”
 • ”Somessa/ mediassa mahdollisuus levittää lajittelutietoa laajasti, usealle kohderyhmälle.”

Esimerkkejä osallistujien lajittelua hidastavista vastauksista:

 • ”Kotona voi olla niin hektistä, ettei ole aikaa/ jaksamista kierrätykseen.”
 • ”Omakotitalossa usein kierrätetään huonommin.”
 • ”Pienessä asunnossa ei ole tilaa lajitella.”
 • ”Ulkoharrastuksissa kierrätysmahdollisuudet usein huonot.”
 • ”Kiire/ paikasta toiseen siirtyminen porukassa voi hankaloittaa lajittelua.”
 • ”Liika jankkaaminen mediassa lajittelusta herättää negatiivisia tunteita.”

Työpajassa saatuja tuloksia tullaan laajemmin esittelemään syksyllä RUOKO:n tapahtumissa!

 

Kirjoittajat: Ginstia Haatainen ja Sanni Joukainen

Graafinen toteutus: Ginstia Haatainen

Kuvat: RUOKO-hanke, Canva