Esittely

Take away -ruoan ympäristökuormitusta voidaan vähentää uusien pakkaus- ja kierrätysratkaisujen avulla

 

Tampereen ammattikorkeakoulun RUOKO-hanke pyrkii laajalla yhteistyöllä kehittämään take away -ruokapakkauksille ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja ja uusia kierrätysratkaisuja.

RUOKO-hankkeessa kehitetään kestäviä, älyominaisuuksin varustettuja, elintarviketurvallisia ja toimivia kiertotalouteen pohjautuvia materiaali-, pakkaus- ja kuljetusratkaisuja ruokatuotteiden ja valmisaterioiden ulosmyyntiin pirkanmaalaisten pk-yritysten kanssa.

Hankkeen energia- ja kustannustehokkaat toimintamallit auttavat:

  • matkailualan
  • ravintola-alan
  • logistiikka-alan ja
  • muotoilualan yrityksiä

sekä

  • pakkausmateriaalitoimittajia
  • pakkausmateriaalien jalostajia ja
  • palveluntuottajia

koronan aiheuttamissa toimintaympäristön äkillisissä muutoksissa.

 

Hankkeessa tavoitteena on löytää kuluttajan kannalta toimivat kiertotalouteen pohjautuvat materiaali- ja pakkausratkaisut, parantaa älyominaisuuksien käyttäjäystävällisyyttä, helpottaa omavalvonnan seurantaa, selvittää ratkaisujen käyttäjäystävällisyyttä, ekologisuutta ja ekonomisuutta sekä kehittää aiheeseen liittyvää yhteistyötoimintaa Pirkanmaan alueella.

Toimenpiteitä ovat mm. materiaalitutkimus, aineistonkeruu älyominaisuuksia hyödyntäen ja älyominaisuuksien hyödyllisyyden kartoitus, ratkaisujen arviointi elintarviketurvallisuuden, käytettävyyden, hiilijalanjäljen ja kustannusten näkökulmasta sekä työpajat ja seminaarit pk-sektorin yrityksille.

Tuloksena on kuluttajaystävällinen ja kustannustehokas pakkausratkaisu, kotitalouksien lajitteluprosentti kasvu, ymmärrys ratkaisujen turvallisuudesta ja hyödynnettävyydestä, tiekartta ekologisesti ja taloudellisesti kestävistä, käyttäjäystävällisistä pakkaus- ja kuljetusratkaisuista sekä RUOKO-ekosysteemi, joka edesauttaa hiilineutraaliuden saavuttamista.

 

Ruoko-hankkeen aikajana 2021–2023

Ruoko-hankkeen aikajana 2021-2023. Vuonna 2021 tehdään selvitys olemassa olevista pakkausratkaisuista, yrityshaastattelut, kuluttajakysely. Vuonna 2022 pilotointityöpajat, älyn tuominen pakkauksiin, ratkaisujen käyttäjäkeskeinen arviointi yritysten ja muiden loppukäyttäjien näkökulmasta. Vuonna 2023 ratkaisujen soveltuvuus erilaisiin käyttökohteisiin, kehitettyjen ratkaisujen arviointi.

 

Rahoittaja

Pirkanmaan liitto

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma: Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen