RUOKO-podcast: Kuluttajan osallistaminen pakkausten kiertotalouteen yritysten näkökulmasta

Miten kuluttaja saataisiin motivoitua ruokapakkausten lajitteluun ja miksi myös yritysten kannattaisi panostaa tähän aiheeseen?

RUOKO-hankkeessa kuluttajaa pyritään auttamaan erityisesti take away -pakkausten lajittelussa, mm. kehittämällä ja tutkimalla ratkaisuja, jotka helpottavat ja motivoivat oikeanlaiseen jätteiden lajitteluun. Tästä esimerkkeinä take away -pakkauksiin lisättävä informaatio pakkauksen materiaaleista sekä selkeät lajitteluohjeet.

Mitä muita keinoja tähän voitaisiin keksiä?

Isossa roolissa ovat myös yritykset, jotka osaltaan voivat tehostaa kuluttajan sitouttamista lajitteluun. Tähän yritykset tarvitsevat koulutusta ja osaamista, jotta heillä olisi kyky ohjata ja sitouttaa kuluttajaa lajitteluun.

Mukaan tarvitaan pakkausvalmistajia, take away -ruoan ulosmyyntiä harjoittavia yrityksia ja take away eli noutoruokaa kuljettavia yrityksiä.

 

 

RUOKO-hankkeen podcast tulossa keväällä 2023: Kuluttajan osallistaminen pakkausten kiertotalouteen yritysten näkökulmasta

Podcastin aiheena ovat ruokapakkaukset, pakkaussuunnittelu, kuluttajan osallistaminen pakkausten lajitteluun sekä näiden hyöty ja mahdollisuudet yrityksille.

Millainen on toimiva ruokapakkaus, joka jää mieleen?

Mitä tarkoitetaan sanonnalla ”pakkaus kättelee jokaisen kuluttajan”?

Mikä on resepti kuluttajan ja pakkauksen vuorovaikutuksen luomiseen?

…Nämä ja paljon muuta kuulet pian julkaistavassa innostavassa ja mieltä avartavassa podcastissa!

 

 

Podcastia juontaa Nina Kukkasniemi. Nina toimii RUOKO-hankkeessa pakkausasiantuntijana ja TAMK:lla lehtorina, rakennetun ympäristön ja biotalouden puolella.

Ensimmäisessä jaksossa vieraina ovat Ulla Häggblom sekä Virpi Korhonen.

Ulla Häggblom toimii TAMK:lla yliopettajana sekä useissa TKI-projekteissa. Ulla on myös pitkään toiminut paperi-insinöörikouluttajana ja -koulutuksen kehittäjänä, jossa kiertotalous on keskeisessä osassa.

Virpi Korhonen on monissa erilaisissa pakkauksissa uitettu elintarviketieteilijä. Virpi on toiminut useissa Business Finlandin (ent. Tekesin) rahoittamissa hankkeissa mukana, joissa tarkkailun alla on ollut juuri kuluttajan ja pakkauksen välinen suhde. Virpillä on myös oma yritys – Sense n Insight, joka keskittyy pakkausten kuluttajatestaukseen sekä pakkausalan konsultointiin.

Podcastin tekstivastine tästä linkistä:

RUOKO Podcast_Kuluttajan osallistaminen pakkausten kiertotalouteen yritysten näkökulmasta-2

 

Kirjoittanut: Ginstia Haatainen

Graafinen toteutus: Ginstia Haatainen

Kuva: Pixapay, Pexels, Canva