Kierrätystarratestaus Paidialla 3.6.2022

Nokia Areenan pelillinen tapahtumatila Paidia on Tampereen korkeakouluyhteisön yhteinen tutkimus- ja toimintatila. Siellä voit tutustua tieteeseen, heittäytyä pelaamaan sekä osallistua erilaisiin tapahtumiin. Perjantaisin Community Fridayssa on mahtava tilaisuus päästä tutustumaan tähän upeaan tieteen areenaan. Community Friday järjestetään joka perjantai ja tapahtuma on avoin kaikille.

Lisää tietoa Paidiasta:  Paidia – Tieteen Areena

Testauksen taustaa

RUOKO-hanke oli Paidialla 3.6.2022 klo 9–14 järjestämässä kierrätystarratestausta. RUOKO-hanke tarjosi vierailijoille paikan päällä herkullisia salaattilounaita pientä lajittelukyselyä vastaan. Testaukseen osallistuminen oli vapaaehtoista.

Testausta varten paikan päälle oli myös tuotu seka-, muovi-, kartonki- sekä biojäteastiat, joissa oli Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n viralliset kierrätysmerkinnät.

Pirkanmaan jätehuolto huolehtii 17 kunnan ja 454 000 asukkaan lakisääteisistä jätehuoltopalveluista.

Yhtiön innovatiivinen jätehuoltojärjestelmä ja kiertotalousmyönteinen toiminta ovat linjassa myös RUOKO-hankeen ympäristötavoitteiden kanssa.

Lisää tietoa Pjhoy:n toiminnasta: pjhoy.fi

Testaukseen osallistuminen

Testauksessa vierailijoille tarjottiin salaattiannos valmiiksi pakatussa take away -annospakkauksessa. Annospakkauksen kanteen oli asetettu kierrätystarran testiversio. Kierrätystarra sisälsi ohjeistuksen pakkauksen lajitteluun, QR-koodin lajittelukyselyyn sekä yhteistyökumppanien ja rahoittajien logot.

Kuvassa näkyvä kierrätystarra sisältää Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n valtakunnallisen kartonkipakkausten lajitteluohjeen. Sininen väri on kartongin kierrätyksen tunnusväri kaikkialla Suomessa. Koska RUOKO-hanke haluaa edistää kotitalouksien kierrätysprosentin kasvua, haluttiin vahvistaa kierrätysvärikoodien tunnettuutta. Myös RINKI käyttää kyseisiä valtakunnallisia kierrätysvärejä.

RINKI ja RUOKO-hanke haluavat tehdä pakkausjätteiden lajittelusta kuluttajille mahdollisimman helppoa. Tämän vuoksi on hienoa, että saimme luotua kyseisen yhteistyön.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy tarjoaa maksuttomien Rinki-ekopisteiden verkoston kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkausten keräykseen. Rinki-ekopisteitä on yli 1850 kappaletta ympäri Suomen. RINKI huolehtii myös lakisääteisen tuottajavastuun toteutuksesta RINKIIN kuuluvien yritysten puolesta.

Lisää tietoa RINKI Oy:stä: Rinkiin.fi

Lajittelukysely

Annoksen syötyään testaajaa pyydettiin vastaamaan lajittelukyselyyn joko pakkauksen QR-koodin kautta tai paperista lomaketta käyttämällä. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös englanniksi. Paperisia vastauksia saatiin 18 kappaletta ja sähköisiä vastauksia 22 kappaletta.

Haastattelut

Kyselyn lisäksi 12 testaajaa pyydettiin mukaan vapaaehtoiseen jatkohaastatteluun. Haastattelut kestivät noin 5–10 minuuttia ja ne nauhoitettiin vastaajien luvalla. Nauhoituksien sisältö on rajattu vain tutkimuskäyttöön, eikä sen sisältöä julkaista nauhoitetussa muodossa. Haastattelut toteutettiin narratiivisina eli kertomuksellisina haastatteluina.

Haastatteluissa testaajilta kysyttiin kysymyksiä heidän arkisiin take away -tottumuksiinsa liittyen esimerkiksi siihen, mistä ja miten he tilaavat take away -ruokaa sekä missä ja kenen kanssa he sen yleensä syövät.

Lisäksi vastaajat saivat kertoa lajittelukokemuksistaan liittyen take away -pakkauksiin. Esimerkkikysymyksiä lajitteluun liittyen olivat: ”Mitä teet ruokapakkauksille ruokailun jälkeen?” ja ”Mikä tai kuka toimintaasi vaikuttaa?”.

Apukysymysten avulla haastateltuja ohjattiin vastaamaan tarinamuotoisesti take away- ja lajitteluteemaan liittyen. Näin yritettiin ylläpitää vapaata ja rehellistä haastatteluilmapiiriä, jotta vastaukset olisivat mahdollisimman aitoja ja paikkaansa pitäviä. Tähän ei kuitenkaan voida täysin luottaa, sillä haastateltava tiesi haastattelijan kuuluvan osaksi tutkimusryhmää.

Kyselyiden vastauksista poimittua

Alla muutama nosto lajittelukyselyn sisältämistä kysymyksistä sekä testaajien vastauksista.

Perilomakkeelle vastanneista 8 oli kansalaisuudeltaan suomalaisia, 8 intialaisia, 1 taiwanilainen sekä 1 bangladeshilainen. Sähköiselle lomakkeelle vastanneista 21 oli intialaisia ja 1 suomalainen.

”Lajittelitko pakkauksen?”

 

”Oliko [lajittelutarran] ohjeistuksella vaikutusta lajittelukäyttäytymiseesi?”

”Mikä olisi parantanut lajittelukokemustasi?”

Monet vastaajista olisivat toivoneet lajittelutarraan erottuvampia ja graafisempia kuvia sekä isompaa tekstikokoa. Myös testissä käytettyyn haarukkaan toivottiin lajittelutarraa. Kyselyissä nousi esille, että motivaatioteksti olisi hyvä lisä lajittelutarraan, esimerkiksi yksi vastaaja ehdotti ”säästät 5 puuta lajittelemalla tämän pakkauksen” -motivaatiotekstiä.

”Kerro vapaamuotoisesti ajatuksistasi pilotissa käytettyyn lajittelutarraan liittyen?”

Kyselyyn vastaajista suurin osa koki lajittelutarran ymmärrettävänä. Lajittelutarraa pidettiin hyvänä lisänä ruokapakkauksessa, jolloin kuluttajalle tulee selkeäksi pakkauksen kierrätettävyys ja oikea lajittelutapa. Osa vastaajista kertoi oppineensa kartonkipakkauksien kierrätyksestä kierrätystarran vuoksi. Eräs vastaajista piti tarran ”lajittelethan tämän pakkauksen kartonkina” -tekstiä tärkeänä ja selkeänä viestinä.

Jatkoa varten

Paidia on Tampereen Ammattikorkeakoulun lanseeraama tapahtumatila, jonka johdosta testaajien joukossa oli paljon Tamkin omia opiskelijoita. Osa oli myös vaihto-opiskelijoita, joka toi vastauksien joukkoon hajontaa kansalaisuuksien osalta. Tämän vuoksi myös ikäjakauma rajoittui paljolti 16–25 vuotiaisiin.

Kierrätyskyselyn vastausten pohjalta kierrätystarran testiversiota voidaan kehittää toimivampaan muotoon. Osa vastaajista epäili tarran toimivuutta kierrätysohjeistuksena, sillä se voi jäädä helposti huomaamatta. Tarran sijainti oli epätavallinen, sillä yleensä kierrätysohjeistus sijaitsee pakkauksen pohjassa.

Tämän lisäksi haastattelujen pohjalta tutkimusryhmä sai lisää tietoa kuluttajien kierrätystottumuksista arkielämässä. Haastatteluista ilmeni myös, että moni kuluttaja ei lajittele take away -pakkausta, mikäli syö aterian ulkona. Kotona puolestaan pakkaus usein lajitellaan. Moni vastaajista kertoi nauttivansa take away -ruokaa yhdessä jonkun kanssa.Tämän lisäksi vuodenajalla uskotaan olevan vaikutusta take away -ruoan kuluttamisen volyymiin.

Kuvassa vasemmalta oikealle projektitiimistä Nina Kukkasniemi, Ginstia Haatainen, Taija Karhe, Tiina Wickman-Viitala ja Sanni Joukainen

Kiitos testaukseen osallistuneille!

 

Kirjoittanut: Ginstia Haatainen ja Sanni Joukainen

Graafinen ilme: Ginstia Haatainen

Kuvat: RUOKO-hanke, Canva