Lajittelykysely ruokapakkauksista – Vastaa & auta edistämään hankkeen tutkimustyötä!

Lajitteletko sinä ruokapakkauksia arjessasi? 🧃 🥡 🥫

Vastaa RUOKO-hankkeen nopeaan lajittelukyselyyn tästä linkistä tai kuvassa olevan QR-koodin kautta älypuhelimen kamerasovelluksella! Vastausaikaa on 21.11.2022 klo 10:30 asti.

Näin autat edistämään RUOKO-hankkeen tutkimustyötä ja selvittämään kotitalouksien innokkuutta sekä tietoutta arjen lajittelusta.

Koronan myötä take away -pakkaukset ovat lisääntyneet monissa kotitalouksissa. Tämän vuoksi ruokapakkauksien kierrätys nousee esille yhä useammassa erilaisessa tilanteessa. Kysely selvittää siis myös, onko muuttunut tilanne vaikuttanut kuluttajien lajittelutottumuksiin. Lisäksi kyselyn avulla selvitetään, kokeeko kuluttaja tarvitsevansa lajitteluohjeita ruokapakkauksiin ylipäätänsä.

Kaipaatko take away -pakkauksiin lajitteluohjeita? 🥤 🧁 🍟

RUOKO-hankeen yhtenä tavoitteena on lisätä kotitalouksien kierrätysprosenttia ja yhtenä keinona tähän pääsemisessä toimii selkeät ja yhdenmukaiset lajittelymerkinnät ruokapakkauksissa. Hanke on kehittänyt testiversion lajittelutarrasta, joka olisi mahdollista kiinnittää esim. pikaruokaravintolan take away -annoksen pakkauksen päälle, kertomaan kuluttajalle, mitä materiaalia pakkaus on ja kuinka se kuuluu oikeaoppisesti lajitella kotona.

Lajittelukyselyssä on mukana hankkeen suunnittelema lajittelutarra, johon toivomme saavamme runsaasti kehitysideoita. Tämä on tärkeää, sillä tavoiteidemme saavuttamiseksi on tärkeää, että lajitteluohje vastaa laajasti erilaisten kuluttajaryhmien tarpeisiin. Tämän vuoksi kyselyssä on myös kysytty vastaajien perustiedot, kuten ikä, elämäntilanne sekä kansalaisuus.

Kyselyssä ei kuitenkaan voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia, eikä kysely kerää tarkempia henkilötietoja. Kyselyssä saatuja tuloksia hyödynnetään osana RUOKO-hankkeen jatkotutkimustyötä.

 

Suuret kiitokset kyselyyn vastaamisesta,

terveisin koko RUOKO-tiimi!