Reilu media

Hanke edistää moniäänistä ja kunnioittavaa mediajulkisuutta

Hanke tutkii ja kehittää

Hanke tutkii kansalaisten mediaosallistumisen mahdollisuuksia ja esteitä sekä keinoja moniäänisen mediasisällön tuottamiseksi. Tutkimuksen kohteina ovat kansalaisten tuottama mediajulkisuus, vaientamisen mekanismit ja medialukutaidot moniäänisessä yhteiskunnassa. Tavoitteena on kehittää reilun median toimintamalli, jota voidaan soveltaa journalististen sisältöjen tuottamisessa. Hanke toteuttaa yhteistoiminnallisia työpajoja toimittajille ja mediasisältöjen tuottajille.