Esittely

Tausta

Hankkeen lähtökohtana on huoli demokratiaa tukevan keskustelun vähenemisestä ja kansalaisten ilmaisunvapauden kaventumisesta samalla kun huomio on keskittynyt pääosin kansalaislähtöisen julkaisemisen ja vaihtoehtoisten näkemysten esittämisen varjopuoliin.

Jos mediailmiötä lähestytään yksipuolisesti disinformaation näkökulmasta, samalla painetaan näkymättömiin kansalaisten näkemykset ja vaihtoehtoiset mielipiteet. Tutkimusten mukaan osa kansalaisista vaikenee, jotta ei tulisi leimatuksi näkemystensä vuoksi.

Tavoite ja tehtävät

Hanke pyrkii edistämään moniäänistä ja kunnioittavaa mediajulkisuutta ilman vastakkainasettelua. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä kansalaisten tuottamasta verkkojulkisuudesta moniäänisyyttä lisäävänä julkisuustilana, joka voi tarjota vaihtoehtoisia näkemyksiä ja tarpeellista yhteiskuntakritiikkiä.

Hanke tutkii kansalaismedioita ja kansalaisten vaihtoehtoisten näkemysten vaientamiseen pyrkiviä mekanismeja. Tutkimus perustuu tapaustutkimukseen, haastatteluihin sekä toimittajille suunnattuihin työpajoihin.

Hankkeessa kehitetään käytäntöön sovellettava reilun median toimintamalli, jota voidaan soveltaa journalististen sisältöjen tuottamisessa ja mediakasvatuksellisena välineenä medialukutaitojen kehittämiseksi sosiaalisessa mediassa. Reilu media sallii keskustelun aiheista, jotka nousevat kansalaisyhteiskunnasta ja joihin kaivataan lisää näkökulmia.

Vaikuttavuus

Reilu media -hankkeessa saatua tietoa voidaan hyödyntää mediatalojen journalististen sisältöjen kehittämisessä, polarisoivan keskustelun vähentämisessä ja kansalaisia osallistavan keskustelun edistämisessä.

Moniäänisyyttä ja vaihtoehtoisia näkemyksiä salliva mediajulkisuus tukee demokraattista keskustelua ja vahvistaa kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan ja mediaan.

Journalismin ja mediakasvatuksen tutkimus saa hankkeen kautta uutta tietoa kansalaisten verkkojulkisuudesta ja medialukutaidoista moniäänisessä yhteiskunnassa.

Hanke pyrkii edistämään moniäänistä ja ihmisiä kunnioittavaa mediajulkisuutta. Hankkeen tiimiin kuuluvat Mikko Hautakangas, Maarit Mäkinen (päätutkija) ja Mari Pienimäki.

Rahoittajat

Media-alan tutkimussäätiö